Hayat

TMMOB

4 min read

TMMOB, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kısaltmasıdır. Türkiye’de mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı gibi alanlarda faaliyet gösteren meslek odalarını çatısı altında birleştiren bir kuruluştur. […]

Hayat

KREŞ

3 min read

Kreş, genellikle 0-6 yaş arasındaki çocukların bakımı, eğitimi ve oyunlarıyla ilgilenen bir tür çocuk bakım merkezini ifade eder. Kreşler genellikle zorunlu değildir. Çocuk bakımı ve […]