Ay: Mart 2023

EMSAL

“Katlar alanı katsayısı (KAKS) (Emsal): Yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına oranını ifade eder” tam olarak böyle yazar Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde. Aslında bir katsayıdır kendileri…

AR-GE

Araştırma Geliştirme kelimelerinin ilk iki harflerinin yan yana yazılması ile oluşmuş ARGE kelimesi, özel teşebbüste pek çok büyük firma için en önemli departmanlardan birisi olmuştur. Aslında geleceğini iyi planlamak isteyen…

PARLAMENTO

Demokrasi ile tüm insanların eşit haklara sahip olarak Dünya’ya geldiğini kabul edip sınırları belli insan topluluklarının kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi üzerine kurgulanmış ve bunun en önemli organı da parlamento…

DEZENFORMASYON

İnternetin yaygınlaşması ve yüksek hızlara ulaşmasından bu tarafa bilgiye bu kadar kolay ve hızlı ulaşabildiğimiz için yaşadığımız döneme genel olarak “Bilgi Çağı” diye isim takmıştık. Öyle ya devasa kütüphanelerdeki kitapları…

LİFLİ POLİMER

Sismik izolasyon için raylı sistem diyerek paylaşım yapılan bir yerde lifli polimer için bir şeyler yazmak şart oldu. Çünkü lifli polimer Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği içersinde bulunan ve özellikle duvarlar…