Kategori: İnsan

Hepimiz insanız ve hepimizin ayrı bir hikayesi var.

KOYUN – BACAK

Atalarımız ne güzel söylemiş “Her koyun kendi bacağından asılır” diye. Aslında atalarımız pek çok konuda pek çok güzel söz söylemişler amma dinleyen kim? Kiminde “Bir kulağından girmiş diğer kulağından çıkmış”…

SİNEMA

Eskiden sinema diye bir şey vardı. Kocaman salonları ile büyük beyaz perdesi ile kalabalık bir ortam ile mısırı ile hatta yer gösteren el fenerli yer gösterici ile bile farklı bir…

CHARLIE CHAPLIN

Charlie Chaplin beyaz perdenin yarattığı belki de ilk Dünya yıldızıdır. Dramatik bir hayat öyküsü içerisinde hareketli görüntünün ilk zamanlarında ortaya çıkmış bir oyunculuk ve karakter dahisidir. Her ne kadar “beyaz…

AR-GE

Araştırma Geliştirme kelimelerinin ilk iki harflerinin yan yana yazılması ile oluşmuş ARGE kelimesi, özel teşebbüste pek çok büyük firma için en önemli departmanlardan birisi olmuştur. Aslında geleceğini iyi planlamak isteyen…

PARLAMENTO

Demokrasi ile tüm insanların eşit haklara sahip olarak Dünya’ya geldiğini kabul edip sınırları belli insan topluluklarının kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi üzerine kurgulanmış ve bunun en önemli organı da parlamento…

BÖN

“Bön bön bakmak” diye bir tabir var. Oysa sadece bön denildiği zaman bir şey anlamayabilir hatta Fransızca bile sanabilirsiniz. Bir dil uzmanı olmamakla birlikte çok iyi Türkçe kullanan biri de…

EŞİTLİK

Eşitlik kavramına fen bilimleri ve matematik açısından bakmadığınız sürece hiç bir şey birbirine eşit olmayacaktır. Eşitlik fiziksel olarak doğada mümkün kılınmamış ise bunun bir sebebi var ama biz insanlar için…

TÜTÜN SALGINI

Faydasından çok zararı olan bir bitki olduğunun yıllardır bilinmesine rağmen ve en son Dünya Sağlık Örgütünün “Tütün Salgını” olarak isimlendirdiği bir zamanı yaşıyoruz. Bu bir salgın ve bağımlılık derecesinde tehlikeli…

KEMAL SUNAL

Kemal Sunal denince hepimizin aklına onun hep gülen yüzü gelir. Türk sinemasının belki de en çok güldüren ama güldürürken de toplumdaki çarpıklık ve düşünülmesi gereken yerleri hatırlatan bir aktördür. Ya…