LIGHT UP THE NIGHT

Gösteriliyor: 1 - 1 of 1 Sonuçlar

TMMOB

TMMOB, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kısaltmasıdır. Türkiye’de mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı gibi alanlarda faaliyet gösteren meslek odalarını çatısı altında birleştiren bir kuruluştur. TMMOB, meslek mensuplarının haklarını korumak, mesleki standartları belirlemek, meslek etiği ve disiplin kurallarını denetlemek gibi görevleri üstlenir. Ayrıca, çevre, kent ve insan sağlığı gibi konularda da çalışmalar yürüterek toplumsal fayda …