Hayat

FRANSA

3 min read

1789 Fransız İhtilali ile başlayan yeni dönemin insanlık için büyük bir değişimin başlangıcı olduğunu çok sonraları farkeden insanlar için, sanki tarihin tekerrürü Paris’te yaşanıyor da […]