TÜRKİYE CUMHURİYETİ

3 min read

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilk dört maddesi aşağıdaki gibidir;

GENEL ESASLAR

I. Devletin şekli

Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Anayasa bir devletin temelidir. Orada yazan ilke ve karalar devlet ile birlikte var olurlar. Anayasayı yapmak yetmez, onu koruyup kollamak herkesin vatandaşlık görevi olmalıdır.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Cumhuriyet kelimesinin sözlük karşılığında; “Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi” yazmaktadır. Aynı zamanda egemenlik de kayıtsız şartsız millete aittir. Hiç bir kişi, kurum, zümre, topluluk ya da soy sop milletin üzerinde olamaz. Millet iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tecelli eder.

 

Atatürk
Atatürk

Kurtuluş savaşı sadece yurdumuzu işgal etmeye çalışan yabancı devletlere karşı yapılmamıştır. Savaş aynı zamanda o zamanın yönetim şekli olan monarşik ve kutsal kabul görülen insanlarca hükmedilen kulluk ya da kölelik düzenine karşı da verilmiştir. Bu yüzden topyekün bir uyanış, baş kaldırış ve tam anlamıyla özgürlük mücadelesidir.

BAZEN BİR CÜMLE ÇOK ŞEY ANLATIR

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak ve bu ülkeyi bize kazandıran Başkomutanından, siperdeki Mehmetçiğe, arka planda çalışan, erkek, kadın, yaşlı, genç tüm insanlarımızın şanları da sonsuza kadar yaşayacaktır.

ULUSAL EGEMENLİK

bayrak

 

+ There are no comments

Add yours