Etiket: cumhuriyet

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilk dört maddesi aşağıdaki gibidir; “GENEL ESASLAR I. Devletin şekli Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II. Cumhuriyetin nitelikleri Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet…