CEHALET

3 min read

Cehalet en çok cahillik ile karıştırılıyor. Birbirine yakın anlamı var gibi görünse de çok ciddi bir nüans var aralarında. Cahil; okumamış, okuma yazma bilmeyen demek ama cehalet ise bilmemezlik veya bilgisizlik demek. Okuma yazma bilmek bir yana diplomalı cehalet sardı her yanı ki en tehlikeli olanı.

Akıl

Cehalet ortamını sağlamanın en garanti yolu aklı devre dışı bırakmak. Akıl ise en saf ve dolu hali ile çocukluktan itibaren zirveye çıkıp sonra kullanıma bağlı olarak inişe geçiyor. Merak, ilgi ve sorgulama öğrenmek için olmazsa olmaz olgular. İşte bunu bilen ve cehaleti kullanmak isteyenler öğrenme yetisini kaybetmiş köleler üretmek peşindeler. Ağaç yaş iken eğilir ya işte bu yüzden eğitim sisteminde yapılan değişimler ile gittikçe bilimden uzaklaşmış bir nesil ile kısa vadede sonuç alsalar bile uzun vadede ülkeyi yönetebilecek düzeyde bir aklı bile bulamayacağız.

KOYUN – BACAK

Dünya ve insanlık evrenin Samanyolu Galaksisinde sürekli ileri doğru yol alıyor, geçen her zaman kendine has ve tekrarı yok. Zaman sürekli ileri gidiyor ve yaşadığımız şu an bilgi zamanı, bilinç zamanı, akıl zamanı. Bilen ve eğitimli insanlar bırakın kendi aklını kullanmayı, kendilerine hizmet edecek yapay zeka bile geliştirdiler. Atalarımız “Akıl akıldan üstündür” diye boşuna söylememişler, bizler ne kadar çok aklımızı kullanırsak o kadar başarılı oluruz. Bir insanın sermayesi aklıdır.

Değişim

İnsanlık eski Dünya’dan günümüze gelinceye kadar genellikle bir üstün ırk, soy, kraliyet veya payitaht gibi bir grup insanın peşine takılmış, onların aklına uymuş onların dediklerini yapmışlar. Günümüze geldikçe cehaletin yerini akıl almaya başlamış, akıl öne çıktıkça insan ömrü de yaşam kalitesi de teknolojisi de büyümüş. Bunu görmemek için olsa olsa cehalet içinde olmak gerekir.

Günümüz; insanların birlikte hareket edebildiği, hiç bir kimsenin veya grubun üstün olmadığı, her insanın eşit şartlara sahip olduğu kocaman ama cebimize sığabilen bir Dünya zamanı. Biat edenin, köle olanın ve aklını kullanmayanların üzerine pislik yağacağını bir yerden duymuş olabilirsiniz. Bunu yaşamak istemiyorsanız en büyük düşmanımızın cehaletin ta kendisi olduğunu da unutmamalıyız.

http://www.google.com

+ There are no comments

Add yours