İMAR DURUMU

3 min read

Adı üstünde, herhangi bir arsanın üzerinde ne yapılabileceğini kısaca özetleyen belgeye imar durumu denir. İmar durumu belgesi bilgilerini bulunduğu yerin uygulama imar planından ve plan notlarından alır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği bir uygulama imar planında yapılaşmaya ilişkin olması gerekenleri şöyle sıralamıştır;

Uygulama imar planlarında yapılaşma koşullarına ilişkin olarak; ayrık, bitişik, blok yapı nizamı ile Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Kat Alanları Kat Sayısı (KAKS), emsal, bina yüksekliği, yapı yaklaşma mesafeleri belirlenir. Yakın zamanda ise imar kanununda yapılan bir ilave ile “yençok” tanımı eklendi. Yapı ruhsatı verebilmenin ön şartı olarak inşaat planlarında maksimum yapı yüksekliği yani “yençok” değerinin olması gerektiği eklendi.

Evrak

Bilenler için çok basit gibi geliyor ama bir parselde bir yapı tasarlamak için sadece imar durumu yetmiyor maalesef. O aşamaya gelebilmek için en başında “aplikasyon krokisi” sonra “imar durumu”, “inşaat istikamet rölövesi” ve “kot kesit rölövesi” belgelerinin tamamını almanız gerekiyor.

MEVZUAT DEMİŞKEN

Aplikasyon krokisi parseldeki tüm yapıların arazideki konumlarını göstermek için gerekli ve belediye dışından alınıyor tamam ama diğerleri üç ayrı evrak olarak belediye tarafından veriliyor. Bana göre bu üç evrak çok rahatlıkla tek evrak olarak verilebilir. Bürokrasiyi azaltmak ve işlemleri tek seferde bitirmek için şimdi olmasa bile bir gün mutlaka bu yapılacak.

Dijital Çağ

Bu evrakların başka birimler veya müdürlükler tarafından yapılıyor olması birleştirmemek için bir bahane değildir. Bu evraklar zaten elektronik ortamda bir yazılım ile hazırlanıyor ve onay süreci de e-imza ile tamamlanıyor. Bu durumda birleştirme işlemi yazılım üzerinden sırası ile yapılacak işlemi bitiren birim bir sonraki birime aktaracak ve son onay işlemi ile iç işlem bir arada tamamlamış olacak.

ALTIN

Başlangıçta yeni bir uygulama olması sebebiyle bir süre zorluk yaşanabilir ama düzen oturduktan sonra tıkır tıkır çalışacaktır. Bizler yeniliklere açık olmadıkça gelişme sağlayamaz olduğumuz yerde kalırız. Kamu kurumlarının çalışma düzenleri genellikle yeniliklere açık değildir. Bir şeyin yapılabilmesi için öncelikle mevzuata aykırı olmaması ve illaki mevzuatta karşılığının olması gerekir. İşin mevzuat kısmı uygun olsa bile karar vericilerin de olur demesi gerekiyor.

Bu bir gelişme süreci olup bazı konularda tartışmaya başlamak bile gelecek için umutlu olmaya yeter.

İSTANBUL

+ There are no comments

Add yours