hukuk

İçtimai hayat nizamını muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fertlerle fertler veya cemiyetle -yani devletle- fertler, yahut muhtelif devletler arasındaki münasebetleri tanzim eden usul ve kaidelerdir. Buraya kadar yazdığım bölüm hukuk teriminin Adalet Bakanlığı internet sitesindeki hukuk sözlüğü sayfasından alınmıştır. Görülen o ki başta hukuk olmak üzere birçok devlet kurumunda günümüz insanının anlayabileceği seviyede bir dil sadeleştirme sürecinin bir an önce yapılması gerekiyor. Türkçe sözlükteki hukuk teriminin karşılığını da buraya koymak gerekirse; Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü şeklindedir.

hukuk

ilginizi çekebilir;  MEVZUAT DEMİŞKEN     ARZUHALDEN E-DİLEKÇEYE

Anayasal Gerçek

T.C. Anayasasının II. Bölümde Cumhuriyetin nitelikleri kısmında aynen şöyle yazıyor;
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Yani kısaca biz bir hukuk devletiyiz. Bu durumda hukuk ne kadar iyi ise devlet de o kadar iyi, ne kadar kötü ise devlet de o kadar kötü olur.

Hukukun amacı toplum düzeni, düzenin özünde de yasa varsa öncelikle yasaların yaşadığımız zamana uygun hale getirilmesi, olabildiğince kısa, öz ve anlaşılabilir olması gerekir. Ancak en mükemmel yasaları da yapsanız uygulayıcısı olmaz ve herkese eşit işletmez iseniz değişen hiç bir şey olmaz. Devletin esası milleti için olanıdır ve bunu sağlamanın tek yolu hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmamak ve en iyi olanını aramaktır.

hukuk

Türk Devrimi

Kurtuluş savaşı neticesinde feodal düzenden kısa bir süre içerisinde demokratik hukuk devletine geçmek hiç de kolay olmamış, en muassır medeniyet olabilmek için 100. yılına yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti’nin hala yapması gereken yasalar, kat edilmesi gereken yollar, çıkılması gereken basamaklar ve aşılması gereken önyargılar var. Modern Dünya ileriye doğru koşar adım giderken, Mars’a seyahat planlanıyorken bizim daha kadın, çocuk ve ceza hukukunda bile bırakın ileriye gitmeyi, geri vites denebilecek düzenlemeler ile meşgul oluyoruz. Bu süre içerisinde de atı alan Üsküdarı geçiyor.

mevzuat

adalet