Tarihi az buçuk okuyanlar için sıklıkla aşina olduğumuz Bir terim kapitülasyon. Sözlükteki karşılığı “Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları“. Cumhuriyet’in kuruluşu sırasında Lozan mütarekelerinin de önemli tartışma maddelerinden biri olmuş ve tamamen kaldırılmıştır.

Ayrıcalık Şart Mı

Ayrıcalık denince günümüzde yapılan bir takım uygulamalar size de tanıdık geliyor mu? Üstelik şimdi yapılanlara bakınca eskisinden daha da vahim bir durum var. Verilen imtiyazlar her ne kadar karşılıklı ise de o zamanlar anlaşma yapılan ülkelerde iş yapacak aynı imtiyazları alacak tebada insan olmadığından, bile bile yapılan bu anlaşmalar tamamen yabancıların lehine gerçekleşmiştir.

Bugün parasını cebine koyan ve belirlenen rakamdan az olmayan değerde bir taşınmaz alan herhangi bir yabancıya vatandaşlık hakkı veriliyor. Aynısını bir Türk vatandaşı yabancı ülkede yapabiliyor mu? Bırakın mülkiyet hakkını vize bile alamıyoruz bazı ülkelere. Bir diğer imtiyaz ise çeşitli sebeplerden ülkemize gelen yabancı uyruklu insanların vergi vb. istisnalar ile çalışmalarına, işletme açılmasına izin verilmesi. Aynısını bizim yapabildiğimiz bir ülke mevcut mu?

Öte yandan tepeden tırnağa bir çok devlet teşebbüsü, özel şirket, banka, hastane, eğitim ve benzeri hizmetler de yabancılara satılıyor. Biz bize yeteriz, yerli ve milli gibi söylemler o kadar havada kalıyor ki akıl alır gibi değil!. Uzun süredir yap işlet devret ile ihale edilen işler, parası olan şirketlerin sonraki maliyet ve kazanç için belirlenen süreler sonrasında devretmesine dayanan uygun bir model iken, şimdiki kullanım garantisi ile verilen işlerin uzun vade ve aşırı fahiş rakamlar içermesinin yanında en bombası da uluslararası garantiye sahip olması. Bunun, ülkenin geleceğine ipotek koyarak kapitülasyon vermekten bir farkı var mı?

Bence yaşananlar ve bilmediğimiz diğer olmuş olanlar geçmişte yaşanan KAPİTÜLASYONLARIN günümüz versiyonudur.

PARA OYUNU BOZAR