Çadır nedir biliyor musunuz? Yerinden, evinden sadece bir kaç öteberi ile kaçmak yada çıkmak zorunda kalmış kişilerin barınabilmek için geldiği son yerdir. Bundan bir tık ötesi genellikle parklarda yaşamaya çalışan evsiz kimseler olsa gerek. Hemen söyleyeyim bu yazının konusu Kızılay’ın çadırları da değil olsa olsa bomba atılan çadırlar.

Garip

İsrail devleti ve askeri stratejisi gerçekten Hamas’ın ortadan kaldırılması üzerine mi kurulu? Ortada doğru dürüst bina bile kalmamış iken, günümüz drone ve uydu teknolojisi ile kimin terörist kimin çocuk olmadığını ayırt etmek bu kadar zor mu gerçekten. Bir de öbür taraftan bakmak gerekirse diyelim ki sen Hamas’ın üyesisin ve gerçekten sivillerin bulunduğu çadırlara saklanmak dışında aklına başka bir çare gelmiyor mu? Bu savaşı başlatırken nasıl bir strateji kurdunuz da Filistin için güzel bir gelecek vaat ettiniz. Keşke ülke olarak önce tüm Dünya’nın tanıdığı bir devlet olup sonra uluslararası mecralarda destek toplayıp hakkınızı aramayı deneseydiniz.

Geçen sene Ekim ayında başlayan adını bir türlü koyamadığımız insan ve çocuk kayıplarının tüm Dünya’nın gözleri önünde pervasızca devam etmesi bir savaş mıdır? Japonya’ya atılan atom bombaları haricinde Dünya tarihinde bu kadar yoğun sivil ve çocuk kaybının yaşandığı, hastanelerin ve hatta çadırların bile bombalandığı bir örnek yaşanmış mıdır? Üstelik bunu yapanların 2. Dünya Savaşında Hitler tarafından soykırıma maruz kalan Yahudiler olması sizce de akıl dışı değil mi?

İNSANIN İNSANA YAPTIĞI

İsrail Devleti’nin kuruluşu Filistin bölgesinde kendilerine topraklar verilmesiyle başlamadı mı? Kimler verdi? hangi şartlarla verdiler? ve nasıl oldu da o bölgenin sahipleri şimdi evsiz yurtsuz kalmak üzereler. İsrail geçmişte o bölgede nasıl bir yapılanma yaşadı da Araplara karşı sürekli kazandı? Sadece ABD ile açıklanabilir birşey mi bu? Aynı ABD bölgedeki birkaç ülke hariç hepsi ile ortaklık içerisinde değil mi?

Hangi dine inanırsanız inanın hiçbirinde bu kadar çocuk veya insanın ölmesine cevaz verecek bir çıkarım olamaz. Aynı yaratıcının farklı zamanlarda farklı elçiler vasıtası ile indirdiği dinlerde çocukların ölmesine, çadırları bombalayacak kadar alçalmasına, sivil katliamına ve kadın tecavüzlerine sebep olacak bir savaş modeli varsa ben o dine inanmıyorum. Yahu bırakın din kisvesini sadece insani açıdan bile bakılsa yaşananların en ufak bir izahı yok. Hepimiz biliyoruz ki insanlık çadır benzeri evlerden şehir hayatına kadar çok yol kat etmiş, yeni bir çağa geçiyoruz diye düşünürken meğer hâlâ çadır zamanında kalmışız da haberimiz yokmuş.

GOOGLE