Hayat

HUKUK

3 min read

İçtimai hayat nizamını muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fertlerle fertler veya cemiyetle -yani devletle- fertler, yahut muhtelif devletler arasındaki münasebetleri tanzim eden usul […]