HEMŞEHRİ

3 min read

İster inanın ister inanmayın hemşeri ifadesinin kanunda yeri var ve kısaca “aynı ilden olan kimse” şeklinde sözlük karşılığı var. Ama bizdeki mana karşılığı yine her zamanki gibi yanlış tarif edilmiş. Genel olarak kullanımında sanki ferdin doğum yerine göre tarif edilse de Belediye Kanunundaki tanımında ikamet edilen belde ifadesi ile tarif ediliyor.

KREŞ

Hemşehri hukuku

“Madde 13- Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.”

Bu konu barış Manço’nun bile dikkatini çekmiş olacak ki bu konuda bir şarkı bile bestelemiş. Bu şarkının en çok tekrar edilen nakarat kısmı şöyle;

“Hemşerim memleket nire?Bu Dünya benim memleketHayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire?Hayır dedim ya: Bu Dünya benim memleket”

BARIŞ MANÇO DİNLE

Barış Manço Belediye kanunun ilgili maddesini biliyormuydu da böyle konuşuyordu bilmem ama biz Dünya’da yaşayan tüm insanlar daha büyük bir persfektiften bakınca hepsi bir biri ile hemşehri değil mi zaten. Dünya nüfusu o kadar hızla artıyor ki buna paralel olarak teknoloji ve bilişim de büyünce bu süreçte alannı boyutu sabit olan tek bir küçülen var o da Dünyanın kendisi.

Milletvekili seçimlerinde her şehirden nüfusuna göre belirlenen sayıda adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisine temsiciler gönderirler. Bu insanlar gerçekten orada ikamet eden hemşerilerinden ise kendi beldesine yapacağı hizmetler veya yatırımlar ile değerlendirilirler. Ancak son yıllarda hemşehri olmasının da bir hükmü kalmadı çünkü hem ittifaklar hem de seçilme garantisi ile birlikte siyasi hesaplar her şeyi değiştiriyor. Kimilerine göre yerel seçimleri ülkenin genel seçimleri kadar ehemniyet arz etmiyor sanılsa da 5393 sayılı Belediye Kanunundaki görevler kısmına bakınca hemşehrilerin kendi sağlık, esenlik, huzur ve mutlulukları için doğru seçimleri yapmak durumundalar.

GOOGLE

+ There are no comments

Add yours