EGO

3 min read

Ego, genellikle bir kişinin kendisi hakkındaki algısı veya kimlik duygusu anlamına gelir. Psikolojide, ego, Freud’un yapısal kuramında, bilinçli ve bilinçdışı arasında arabuluculuk yapan zihinsel bir yapı olarak da kullanılır. İnsanların davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını şekillendiren önemli bir bileşendir.

EMPATİ

Günlük kullanıma ego dediğimiz şey ise; kişinin kendi iç hesaplaşması karşısında kabullenilmiş olmazsa olmazlar bütünü diyebiliriz. Genel kanı bu kelimenin genellikle negatif bir anlam içerdiği yönündedir.

Çeşit Çeşit

Ego kullanımı örnekleri şunlar olabilir:

1. Sürekli olarak kendi başarıları ve yetenekleri hakkında övünerek, başkalarını gölgede bırakma eğiliminde olmak.

2. Eleştirildiğinde, savunmacı bir tavır alır ve suçu başkalarına atma eğilimindedir.

3. Karşılaştığı zorlukları kabul etmek yerine, her zaman mükemmel olmak için çaba sarf eder ve başkalarının üzerine çıkmaya çalışır.

4. Kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilere katlanmakta zorlanır ve kırılgan bir özsaygıya sahip olabilir.

5. Başarılarına ve sosyal statüsüne dayanarak, diğer insanları küçümseyen veya hor gören bir tutum sergilemek.

6. Başkalarını manipüle etmeye çalışarak kendi çıkarları için başkalarının üzerinde hakimiyet kurmaya çalışabilir.

7. Kimseyi dinlemeden ve başkalarının görüşlerini önemsemeyen bir tutum sergilemek.Ego, insanların davranışlarını ve ilişkilerini etkileyen karmaşık bir kavramdır ve herkesin kendine özgü bir ego yapısı vardır. Bazı durumlarda, sağlıklı bir özsaygı ve özgüvenin yerini alan aşırı veya kontrol edilemeyen bir ego, kişiye ve çevresine olumsuz etkiler yaratabilir.

İMZA

Egomuzu kontrol etmemiz mümkün müdür bilinmez ancak toplum için, şehir için, bölge için kararlar alan önemli mevkiilerdeki kişilerin bu konunun farkında olmaları gerekir gibi duruyor. Bu karar verici mevkii ne kadar yüksek yerlerde olursa topluma etkisi de o derece yüksek oluyor.

Kontrol

Ego kontrolü, insanların kendi dürtüleri, duyguları ve düşünceleri üzerinde bilinçli bir şekilde denetim sağlayarak daha olgun ve dengeli bir şekilde tepki verme yeteneğini geliştirebilmesini ifade eder. Bu, öz disiplin, farkındalık ve duygusal zeka gibi becerilerin geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Ego kontrolünü geliştirmek, kişinin daha sağlıklı ilişkiler kurmasına ve duygusal zorluklarla daha etkin bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olabilir. Ancak, bunun sürekli bir çaba ve pratik gerektiren bir süreç olduğunu unutmamak önemlidir.

GOOGLE

+ There are no comments

Add yours