Hayat

EGO

3 min read

Ego, genellikle bir kişinin kendisi hakkındaki algısı veya kimlik duygusu anlamına gelir. Psikolojide, ego, Freud’un yapısal kuramında, bilinçli ve bilinçdışı arasında arabuluculuk yapan zihinsel bir […]