HIROSHIMA

3 min read

Dünya üzerindeki insanlık tarihinin bilinen en vahşi ve acımasız günü Hiroşima’ya atılan atom bombasıdır. Ondan daha kötüsü de Nagasaki’ye atılan ikinci atom bombasıdır. İkincisi, hem Japonya hem de ABD açısından utanç vericidir. Çünkü Hiroşima’da olanlara şahit olunduktan sonra ikinciye izin vermek nasıl bir garabet ise, ABD’nin de bu kadar büyük çaplı sivil insan öldürmesi daha da garabet bir karardır.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

İlk atom bombası nükleer çağın ve soğuk savaşın başlangıcı olmuş, Dünya’yı hızla kutuplaşmaya ve silahlanma yarışına sokmuştur. Oysa günümüz Dünya’sının en önemli sorunu olan enerji konusunda atomun kontrolü parçalanması çok büyük bir enerji sağlamıştı. 1945 yılından bu tarafa işin sadece silah boyutu öne çıkmış, nükleer enerji santralleri de yapılmış ise de hem güvenlik hem de atık noktasında yeterli gelişme sağlanamamıştır.

 

Enerji mi Silah mı?

Hiroşima’nın üzerinden 50 seneden fazla geçmiş olmasına rağmen, bu yeni enerji modelini yeterince etkili ve temiz şekilde kullanıldığını göremedik. Ben bir kere bütün yolcu uçaklarında, büyük yolcu gemilerinde tehlikesi olmayacak şekilde enerji olarak kullanılmasını beklerdim, hatta uzay gemilerinin ve ciddi uzay seyahatlerinin de bu enerjiyle olması gerekirdi. Bunun yerine iki kutup ve aradaki bazı ülkelerin elindeki nükleer başlıklı silahların azaltılmasını konuşuyoruz ve Japonya’nın iki şehrine atılan atom bombasının kayıplarını anıyoruz.

DAVID ATTENBOROUGH

Bu yeni enerji kaynağının gelecek için umut vermesini beklemek bir yana mevcut yapılmış nükleer enerji tesislerinde yaşanan kazalar geleceğimiz açısından ciddi riskler içerdiğini tüm Dünya’ya gösterdi. Üstelik bu işi en profesyonel şekilde yapmasını beklediğimiz Japonya’da bile nükleer kaza yaşandı. İnsanlığın geldiği bu seviyede nükleer tehlike ülkelerle sınırlı kalmıyor, kalamıyor. Bu sebeple Dünya için nükleer enerji kullanımına çok sıkı uluslararası bir kontrol mekanizması oluşturulmalı.

 

Çok Geçmeden

Yapılması gereken ilk ve en önemli şey Nükleer enerjinin silah olarak kullanımının yasaklanması, tüm nükleer başlıklı silahların imha edilmesidir. İkinci en önemli şey ise her ülkenin bu enerji türünü daha güvenli ve temiz kullanabilmek için beyin takımlarından bir ekip kurup geleceğe adım atmalarıdır.

1 Comment

Add yours
  1. 1
    Aysel AKPALA

    Dünya gücünü yanlış kullanırsa herşeyin sonunu insanlık kendi getirmiş olur. Sizi gönülden destekliyorum.

+ Leave a Comment