kayseri

Doğduğun yer mi doyduğun yer mi diye sorarsanız her ikisini de yeri ayrı derim. Doğduğun yeri seçemesende doyduğun yeri seçebiliyorsun. Evet Kayseri’de doğmuşum ama şu ana kadar yaşamımın 1/5 kadarını orada yaşamışım.
Kayseri Erciyes dağının yanı başında deniz seviyesinden ortalama 1050 metre yüksekliğinde bir ovada kurulmuştur. Sanırım tarih boyunca çok büyük bir şehir olamamış olacak ki eski şehir bölümü bir iki mahalle ile sınırlı olup eski yapılar hemen hemen kalmamıştır. Şehrin büyük bir bölümü yeni planlandığından çarpık kentleşme virüsü pek etkileyememiştir Kayseri’yi. Caddelerin düzeni çoğunlukla birbirini doksan derece kesecek şekildedir. Genelde de düz bir yerde olduğundan bisiklet sürmek veya yürümek açısından kolay bir şehirdir.
İSTANBUL

kayseri
kayseri meydan

Erciyes’in Eteklerinde

Kayseri çarşısının sucuk pastırma ve çemen ağırlıklı olmak üzere baharat kokusu kendine has olup başka bir şehirde bunu bulmanız mümkün değildir. Şehirde Selçuklu dönemi eserleri ağırlıklı olarak bulunmakla birlikte Osmanlı döneminden de eserler mevcuttur. Orta Anadolu’nun soğuk ve kurak sayılabilecek ikliminde Erciyes Dağının kendine has görünümü eşsizdir. Erciyes’e doğru baktığınızda etrafında irili ufaklı tepeler ile oluşan bir kümenin arasından özellikle yukarıya itmişler gibi görünümü vardır. İklim değişikliği öncesinde 4 mevsim karla kaplı iken son yıllarda karın olmadığı görüntüler de vermektedir.

kayseri
kayseri erciyes

Kayseri denince ticareti iyi bilen akıllı insanlar akla gelir. Derinlemesine bir tarihçi olmasam da merkeze çok yakın olan Talas İlçesi eskiden Rum ve Ermenilerin yaşadığı yerleşim yeri olduğundan, Osmanlı da da ticaret azınlıklarca yapılınca Kayseri’nin de bu yolla deneyimler kazandığı tahmin edilebilir. Pastırmanın kökenine bakınca Orta Asya’da at sırtında kurutulmuş et taşınmasıyla günümüze kadar gelmiştir. Yazın son zamanlarında oluşan bölgenin coğrafi olarak sıcak güneşine de pastırma sıcakları ismi verilmiştir.

Pastırma Sucuk Mantı

Benim Kayseri’de olduğum zamanlar nüfusun trafik yapacak kadar yoğun olmadığı da düşünülürse şimdilerde trafik konusunda çeşitli sıkıntılar baş göstermiş olabilir. Yakın zamanda Yamula baraj gölünün de oluşmasıyla kuru havasında kısmen yumuşama hissedildiği söylense de yeşil konusunda yeterince şanslı değildir ama özellikle geceleri Erciyes dağının boynuna vurulmuş değerli bir kolyedir KAYSERİ.

kayseri
kayseri gece

http://www.kayseri.gov.tr