LIGHT UP THE NIGHT

Gösteriliyor: 1 - 1 of 1 Sonuçlar

İMPARATORLUK

İmparatorluk, genellikle birçok farklı etnik grup, topluluk veya bölgeyi içeren geniş bir coğrafi alanı yöneten bir devlet biçimidir. İmparatorluklar, güçlü merkezi bir otorite, geniş bir toprak sahası, farklı kültürlerin bir arada varlığı ve çeşitli yönetim yapıları ile karakterizedir. İmparatorluk genellikle monarşik bir liderlik altında bulunur ve imparator olarak adlandırılan hükümdar tarafından yönetilir. Bu hükümdarın otoritesi …