İMPARATORLUK

4 min read

İmparatorluk, genellikle birçok farklı etnik grup, topluluk veya bölgeyi içeren geniş bir coğrafi alanı yöneten bir devlet biçimidir. İmparatorluklar, güçlü merkezi bir otorite, geniş bir toprak sahası, farklı kültürlerin bir arada varlığı ve çeşitli yönetim yapıları ile karakterizedir.

İmparatorluk genellikle monarşik bir liderlik altında bulunur ve imparator olarak adlandırılan hükümdar tarafından yönetilir. Bu hükümdarın otoritesi mutlak veya sınırsız olarak kabul edilir. İmparatorluklar tarihsel olarak birçok farklı medeniyet ve dönemde ortaya çıkmıştır, örnek olarak Roma İmparatorluğu, Çin İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi.

Eski İmparatorluklar

Mesela Roma İmparatorluğu’nun en geniş sınırları zaman içinde değişmiş olsa da zirvesinde, bugünkü Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın büyük bir kısmını kapsıyordu. Ancak günümüzde, o dönemdeki sınırları içinde kalan topraklar birçok farklı modern ülkeye bölünmüştür. Roma İmparatorluğu’nun geniş sınırlarının içinde bulunan modern ülkeler arasında İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Türkiye, Mısır ve diğer birçok Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bulunmaktadır. Sayı tam olarak değişebilir, ancak bu coğrafi bölgede bir dizi bağımsız ülke yer almaktadır.

ROMA İMPARATORLUĞU

Benzer şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nun en geniş sınırları zaman içinde değişmiş olup, bu sınırlar içinde yer alan topraklar günümüzde birçok bağımsız devlete ayrılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun eski sınırları içinde bulunan modern ülkeler arasında Türkiye, Yunanistan, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Filistin, Mısır ve diğer bazı Orta Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri bulunmaktadır. Toprak değişimleri ve sınırların çizilmesi tarih boyunca güçlü devletlerin elinde olmuş ve bu yapay sınırlar hâlâ değiştirilmeye ve kontrol altında tutulmaya çalışılıyor.

OSMANLI İMPARATORLUĞU

Dünya’nın en eski ve etkili imparatorluklarından Birleşik Krallık tarihinde bir çok ülkenin bağımsızlığını kazanması veya ayrılmasıyla sınırları değişmiştir. Kimilerine göre Dünyadaki tüm karışıklıklar ve çatışmalarda parmağı olan bir devlettir ve bağımsız olsalar bile hala etkisi altında olan ülkelerde mevcuttur. Hindistan, Kanada, Avusturalya, Yeni Zellanda, bir çok Afrika ülkesi, bir çok Orta Doğu ülkesi bir şekilde İngiltere etkisinden geçmiştir. Bu ülkeler içerisinde ABD bile eklenebilir ve bu etkilleri iki şekilde somut deliller ile de destekleyebiliriz. Bir kere İngilizce dil olarak Dünya’nın en geniş coğrafyasında ve en çok bilinen dilidir. İkinci en önemli gösterge de otomobillerin sağdan direksiyonlu olanlarının yayıldığı coğrafya da İngiltere etkisini göstermektedir.

BİRLEŞİK KRALLIK

ESKİ İMARATORLUKLAR

Ulus Devleti

İmparatorluklar tarih boyunca bir çok toplumları esaretleri altına alarak hayatta kalmış. Günümüz yaşam koşulları insani, ahlaki ve etik değerler ile teknoloji ancak ulus devletlerin oluşmasına izin vermiş olduğundan eskinden az ama büyük imaparatorluklar varken şimdi küçük ama etkili bir çok ulus devletlere ayrılmışlardır. Bu ayrışmanın doğal olarak kendi kahramanlıklarını ve aynı zamanda kendi düşmanlıklarını da oluşturması doğal değil midir? Hal böyle iken faklı kültüre sahip ulus devletlerinin tekrar birleşeceğine inanmak eski sınırların peşinden koşmak hayalcilikten başka bir şey olmasa gerek. 

VİKİPEDİA

+ There are no comments

Add yours