İMAR BARIŞI

3 min read

İmar Kanununa eklenen geçici 16. maddesinin ilk paragrafı Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.” şeklindedir.

Afetten

1999 yılında yaşanan Gölcük depremi o kadar çok şeyi etkiledi ki, cep telefon faturalarına eklenen önce geçici sonra daimi olan vergi bunların en masumu olanı idi. Afet riskine karşı önce belli bölgeler seçilerek yapı denetim yöntemi değiştirildi ve bir süre sonra tüm ülkeye yayıldı. Depremden 12 yıl sonra 6306 sayılı kısaca kentsel dönüşüm yasası yayımlandı. Bu yasa özel mülkiyet kavramına ciddi şekilde müdahale edip %66 çoğunluğun dediğine mahkum etmeye hatta bazı konularda belediyelere resen işlem yapma hakkı bile vermişti. Deprem sonrası yaşananların etkisi en son imar barışının da ilan edilmesiyle en üst noktasına da ulaştı. Bitti mi derseniz pek emin değilim ama uzatmaları oynamaya başlayacağız gibi görünüyor.

DEPREM

İmar barışı 31.12.2017 yılından önce yapılmış olma şartı ile gelmişti ve sadece İmar Kanununa göre belediyenin yapı tatil tutanağı düzenlemiş yerleri kapsamıyordu. Sistem bu tarihten önce yapmış olduğunu beyan eden herkesi e-devlet üzerinden kabul ediyordu. Sonradan anlaşıldı ki bunun açıkları vardı ve insanlar bundan da menfaat sağlamaya çalıştılar. Başvuru tarihinin sonu gelmeden önce uydurulmuş beyanlar yapıldı ve sonradan yapılan düzeltmeler ile başvuru yer değiştiriyor para karşılığı satılıyordu. Bizim gibi kötülük toplumu insanların arayıp ta bulamadığı olmuştu bile.

Kötüye Birşey Olmuyor

Bir süre sonra girilen verilerin hepsinin değiştirilebilmesi kısıtlandı ama bazıları dereyi çoktan geçmişti. Dahası son zamanlarda yapılan bu beyanların içerisinde 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilenler ortaya çıktı. Bunu tespit etmenin en kolay yolu uydu fotoğrafları idi, binlerce sahte başvuru bakanlık tarafından iptal edildi ve halen de devam ediyor. Bütün bunlar olurken aslında yanlış beyanda bulunanlar bir diğer taraftan kendilerini devlete ihbar etmiş de oluyorlardı, bu sefer alenen kabul edilen bu aykırı yerlere belediyeler işlem yapıp zabıt tutmak zorunda kalıyorlardı.

MEVZUAT DEMİŞKEN

Tam da bu noktada bu yeni sorunu aşmanın da bir yolu bulunmalıydı derken TBMM ye imar barışının süresini uzatacak sonradan yapılanları da dahil edecek ikinci bir şans yolu açılmak üzere teklif veriliyordu. Bu yazıyı hazırlarken meclis yılbaşı ara tatiline girmiş olduğundan teklif kanunlaşmadı ama yeni yılın ilk günlerinden itibaren bu ilave süre uzatımı yasallaşacak ve kanun yasa dinlemeyenlere kısaca kötülere ödül vermeye devam edeceğiz.

GOOGLE

+ There are no comments

Add yours