TURİZM

3 min read

Dünya küçük deriz ama bir taraftan da her köşesini keşfedemeyecek kadar da büyüktür aslında. Farklı topluluklar ve farklı coğrafyalar tüm insanlarca da görülmeyi hak ediyor. İşin bir diğer tarafı da sosyalleşme dediğimiz insana has kültür, coğrafya ile beraber turizm dediğimiz olguyu meydana getiriyor.

turizm

Turizm pek çok ülke için aynı potansiyelde ve aynı değerde olmayabilir ama her ülke normal şartlarda kendi ülkesine yabancı menşeili insanların gelmesini ister. Her gelen insan belli miktarlarda para ile gelir ve burada harcayıp gider. Ülke ekonomisine doğrudan katkı yapmak tam da turizm ile olur.

turizm

TURİZM VAKASI

Güven Doğa Tarih

Ülkenize yabancı turist gelmesini istiyorsan öncelikle bazı yapmanız gereken kriterler var. Birincisi can ve mal güvenliği sağlamaktır, hiç kimse ne canını ne de malını tehlikeye atmak istemez. İkincisi gelecek insanlara merak uyandıracak bir meta sunmanız gerekir, korunmuş tarihi eserler, doğal güzellikler veya ilgi çekici kendi kültürünüz. Üçüncüsü de her türlü imkanlara sahip konaklama tesisleri ve ulaşım olanakları.

turizm

Eskiden daha fazla vardı ama şimdilerde azalan bir kazık atma ve fahiş fiyat istemek gibi gerçek de vardı. Altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi bir şey bu, sanıyorlarki kimse bilmez, kimse duymaz, kimse görmez, oysa sosyal medya günümüzde hiç bir şeyin gizli kalamayacağının açıkça ispatıdır. Bir taş atarsınız dalga dalga yayılır ve gelen insanlar bize size ona hepimize hırsızmışız gibi davranır.

İnsanlık Kültürü

Türk insanının misafirperverliği ve gönlünün bol oluşu buraya gelen turistlerce binlerce kez dile getirilmiş, Dünya çapında reklamımız ve elçimiz olmuşlardır. Son zamanlarda hızla yayılan muhafazakarlık ve kapalı toplum olma sorunu hem kendi insanlarımız hem de turizm için olumlu olmayacaktır.

turizm

KARAVAN

Kadın cinayetleri, adi suçlar ve güvenlik zaafiyeti turizm gelirlerimizi ciddi oranda etkileyecek, bu yönde yapılan tüm yatırımlar heba olacaktır. Dünya turizmi denince Akdeniz ve Orta Doğu insanlık tarihinin önemli toplanma alanları olduğundan hem doğa hem de tarihi zenginlikleri yönünden cazibe merkezleridir ve bizim ülkemiz tam da bu çerçevenin merkezindedir neredeyse. Bunu iyi analiz edip önemli gelir kaynağı elde edebileceğimiz pazarlama ve tanıtım stratejimizi yapmalı ve sürdürmeliyiz.

turizm

turizm bakanlığı

+ There are no comments

Add yours