TIP BAYRAMI

4 min read

14 Mart 1827 günü II Mahmut döneminde batılı anlamında ilk tıp okulunun Şehzadebaşı’nda açılması sebebiyle bugün her yıl Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. 2020 yılına kadar ailelerin çocukları için hangi mesleğe sahip olmasını isterseniz diye sorsanız ilk sıralarda DOKTOR olmak vardır diye düşünüyorum. Ama pandemi sonrasında yaşanan olumsuzluklar ve can kayıpları ister istemez akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

tıp

İlginizi çekebilir; SAFİYE ALİ

Doktor Olmak

Covid-19 salgınının Dünya çapında başarılı bir kriz yönetimi ile idare edilmediği çok açık. Salgın öncesi gerek özel sektördeki gerekse kamu sektöründeki hastanelerimiz ve önemli hekimlerimiz ile önemli bir sağlık ülkesi olarak biliniyorken, salgının getirdiği yoğunluk ve buna karşı hazırlıksız yakalanmak en başta sağlık çalışanlarını perişan etti. Çok fazla sayıda tıp bilim insanını kaybettik ve hala da kaybetmeye devam ediyoruz. Böyle bir sağlık krizine ilişkin karar mercinin siyasetçiler olması kayıpları artırdı. Bilim kurulu adı altında kurulan heyetin nasıl kararlar aldığını hükümetten neler istediğini belki hiç bir zaman bilemeyeceğiz ama her ne olursa olsun böyle Dünya çapında olağanüstü bir olayı belki de tüm Dünya tek bir merkezden yönetmeliydi.

tıp

ilginizi çekebilir; İNSANIN İNSANA YAPTIĞI

Hipokrat Yemini

Bir çok yıllık anma kutlamalarında olduğu gibi tıp bilimi içerisindeki tüm aktörlerin sorunları ve bunlara ilişkin çözümlerinin tartışılacağı bir gün olacak. Ama şu bir gerçek ki her ne kadar son model hastaneleri yapmış olsanızda, içerisine yüzlerce tıbbi cihaz alsanız da belki de hiçbir meslekte olmayan HİPOKRAT YEMİNİ gibi hayatlarını insan sağlığına adayan, 6 yıllık eğitim ile dev bir külliyatı bir şekilde okuyup geçmek zorunda kalan doktorların olmaz ise, içinde yaşadığımız bu zamanlardan çıkmamız pek mümkün olamayacaktı. Bu sebeple onların değerini göstermek üzere bu özel güne has ödüller vb şeyler yapamıyorsak bile “Beni Türk hekimlerine emanet edin” diyebilecek kadar saygıyı gösterin.

hipokrat yemini
Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;
“Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,
Hastanın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,
Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,
İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,
Görevimle hastam arasına ; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce , ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,
Hastamın bana açtığı sırları , yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,
Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,
Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime,
Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,
Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,
Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,
Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgilerimi, insan haklarını ve bireysel özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,
Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,
Ant içerim.”

+ There are no comments

Add yours