Güneş patlaması terimi, genellikle iki ana fenomeni ifade eder: güneş patlamaları (solar flares) ve koronal kütle atımları (coronal mass ejections, CMEs). Bu olaylar, güneşin yüzeyinde ve atmosferinde meydana gelen şiddetli enerji salınımlarını ifade eder.

Güneş Patlamaları

Güneş patlamaları, güneşin yüzeyinde manyetik alanların aniden ve şiddetle yeniden düzenlenmesi sonucunda oluşur. Bu patlamalar, geniş elektromanyetik spektrumda enerji salınımına neden olur ve bu enerjinin büyük bir kısmı ışık ve diğer radyasyon formlarında yayılır. Güneşin yüzeyindeki manyetik alanlar, zamanla bükülür ve kıvrılır. Bu bükülmeler ve kıvrılmalar, manyetik enerji birikimine neden olur. Bu enerji, aniden serbest bırakıldığında güneş patlamaları meydana gelir.

Koronal Kütle Atımları

Koronal kütle atımları, güneşin koronasından (dış atmosfer) büyük miktarda plazma ve manyetik alanın uzaya fırlatılmasıdır. Bu olaylar, genellikle güneş patlamaları ile ilişkilidir ancak bağımsız olarak da meydana gelebilir. CMEs, genellikle güneşin manyetik alanlarındaki büyük ölçekli değişikliklerden kaynaklanır. Bu değişiklikler, güneşin içindeki manyetik alanların yüzeye çıkması ve büyük bir enerji patlaması ile korona malzemesinin uzaya atılmasına neden olur.

GÜNEŞ

Her iki olay da güneşin manyetik alanlarının karmaşık ve dinamik doğası nedeniyle meydana gelir. Bu olaylar, Dünya üzerindeki teknolojik sistemler üzerinde etkiler yaratabilir, özellikle iletişim ve navigasyon sistemleri gibi radyo dalgalarına dayalı teknolojilerde bozulmalara neden olabilir. Ayrıca, aurora gibi güzel doğa olaylarına da neden olabilirler. Bu patlamaların sayısı binlerle ifade ediliyor ve döngü zamanlarında göre zayıf veya kuvvetli olabiliyor.

Güneş, Samanyolu Galaksisi’nin bir parçası olarak, galaksinin merkezi etrafında hareket eder. Bu hareketi anlamak için birkaç temel bilgiye göz atmak gerekirse;

Samanyolu Galaksisi İçindeki Hareket

Galaktik Merkez Etrafında Dönüş:  Güneş, Samanyolu Galaksisi’nin merkezi etrafında yörüngede döner. Bu yolculuk yaklaşık 230 milyon yıl sürer ve bu süre zarfında Güneş bir tam tur atar.  Güneş bu yolculuğu sırasında yaklaşık 828,000 km/saat hızla hareket eder.

Yerel Yıldızlararası Hareket: Güneş, yerel yıldızlararası ortamda da hareket eder. Bu hareket, komşu yıldızlar ve diğer gök cisimlerine göre belirli bir hızla gerçekleşir. Bu hız, yaklaşık olarak 70,000 km/saat olarak tahmin edilir.

PETROL

Güneş Sisteminin Dinamikleri

Güneş’in Galaksi İçindeki Konumu: Güneş, galaksinin sarmal kollarından biri olan Orion Kolu’nun (Yerel Kolu) içinde bulunur. Galaktik merkezden yaklaşık 27,000 ışık yılı uzaklıktadır. Yerel Yıldızlar Grubu: Güneş, diğer birçok yıldızla birlikte bir yıldız grubu içinde hareket eder. Bu gruplar, galaksi içindeki büyük kütle çekimsel yapıların etkisi altında kalır.

Evrensel Hareket

Genişleyen Evren: Genel olarak, Güneş ve tüm galaksi, evrenin genişlemesi nedeniyle sürekli olarak uzaklaşıyor. Ancak, bu hareket galaksi içindeki yerel dinamiklerden çok daha büyük ölçekli ve karmaşıktır.

Özetle, Güneş Samanyolu Galaksisi’nin merkezi etrafında yörüngede hareket ederken, aynı zamanda yerel yıldızlararası ortamda da hareket eder. Bu hareketler, galaksi içindeki kütle çekimsel kuvvetler ve evrenin genişlemesi gibi büyük ölçekli kozmik dinamikler tarafından belirlenir. Dünya güneşin bir uydusu iken ne kadar küçükse güneş de galaksi içerisinde o kadar küçük. Güneş geçmişte nasıl davrandı ise gelecekte de öyle davranacak. Etrafında dönen biz Dünya ise öyle ya da böyle bundan etkilenecektir. Şimdiye kadar manyetik ve radyasyon etkisi üzerine çok kafa yormamız gerekmiyor iken, günümüzde her şey elektronik olduğundan böyle bir Güneş patlaması doğrudan bunlara zarar verecek ise bunun üzerine kafa yormak gerekmez mi? Yok biz öyle yapmayalım Dünya’nın yeterince sorunu yokmuş gibi felaket tellallığı yapmaya, kıyamet senaryosu çizmeye devam edelim. Tıpkı deprem kıyametleri gibi.

GOOGLE