Söylemek istediğimi en başta söyleyeyim; petrol gerçekten bitecek mi? Yakın zamanda duyduğum farklı teorilere göre petrolün fosil bir yakıt olmadığı, sonunun geleceğinin de bir algı olduğu şeklinde idi. Bu konuda netteki bilgileri kurcaladığımda karşıma şöyle bir bilgi çıktı; Petrolün geleceği ve tükenme süreci karmaşık bir konudur. Günümüzdeki verilere göre, günde ortalama 85 milyon varil petrol tüketiliyor. Bu tüketim oranı her yıl artarak ilerlemektedir. 1996 yılı rakamlarına göre; kömürün 235 yıl, petrolün 43 yıl, doğalgazın ise 66 yıl sonra tükeneceği tahmin edilmekteydi. Ancak bu tahminler, teknolojik gelişmeler, yeni keşifler ve enerji politikalarındaki değişikliklerle sürekli olarak güncellenmektedir. Petrolün tükenme süreci, enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik gibi faktörlerle ilişkilidir. Bilim insanları ve enerji uzmanları, gelecekte enerji ihtiyacını karşılamak için farklı kaynaklara yönelmeyi ve enerji verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, petrolün tamamen tükenip tükenmeyeceği konusunda kesin bir tahminde bulunmak zordur.

Bu tahminler gerçeğe yakın olsaydı petrolün 15 yılı kalmıştı ve sizce günümüzde bu yönde bir hissiyat var mı? Yoksa petrol gerçekten sandığımızdan farklı bir şey mi? Petrolün oluşması için geçmesi gereken zaman, bileşenleri, keşfedildiği konum ve derinliklere bakınca fosil bir hammade olduğundan şüphe etmemek mümkün değil.

ENERJİ

Petrolde Neler Var

Petrol, karmaşık bir karışım olup birçok bileşeni içerir. Genellikle hidrokarbonlar (karbon ve hidrojen atomlarından oluşan bileşikler) ana bileşenlerdir.

  1. Alkanlar: Petrolün %30’unu oluşturan doymuş hidrokarbonlardır. Örnek olarak metan (CH4), etan (C2H6) ve propan (C3H8) verilebilir.
  2. Sikloalkanlar: %49’luk bir oranla petrolün büyük bir kısmını oluşturan halkalı hidrokarbonlardır.
  3. Aromatik Bileşikler: Petrolün %15’ini oluşturan benzen gibi bileşiklerdir.
  4. Asfaltenler: Petrolün %6’sını oluşturan yapışkan ve katı bileşiklerdir.
  5. Diğer Elementler: Petrolde az miktarda azot, kükürt ve oksijen gibi elementler de bulunur.

Petrolün içeriği, çıkarıldığı kaynağa ve rafinasyon işlemlerine bağlı olarak değişebiliyormuş. Bütün bunlardan nasıl bir çıkarım yapılır da petrol krizine sokulmak üzere petrol savaşları dahil her şey yapılır. Yakın zamanda yaşadığımız covid 19 pandemisi de düşünülünce Dünya çapında kriz çıkarmanın, insanları bazı şeylere inandırmanın çok da zor olmadığını keşfetmedik mi? Biz insanoğlu hangi çağda yaşıyorsak yaşayalım genel olarak değişim ve eski bilgilerimizi güncelleme içerisindeyiz. Bunun yanında kendi sınırlarımızı aşan ve oldukça zaman tasarrufu kazandıran yapay zeka modelleri bizim için uzun yıllar alan pek çok keşif ve kazanımı çok çabuk elde etmemize olanak sağlayacak. Hal böyle iken gelin şu eski bilgilerimizi yeniden sorgulayıp bir güncelleme yapalım.

GOOGLE