TERRORISM

7 min read

Terörizm, politik, dini veya ideolojik amaçlar doğrultusunda, genellikle şiddet içeren yöntemlerle sivil halkı korkutma, sindirme veya birilerini zorlama amacını taşıyan saldırıları ifade eden bir terimdir. Terör eylemleri genellikle sivilleri hedef alır ve toplumda geniş kapsamlı korku ve panik yaratmayı amaçlar. Terörizm, ulusal veya uluslararası düzeyde bir tehdit oluşturabilir ve genellikle güvenlik güçleri, istihbarat birimleri ve uluslararası topluluk tarafından ciddi bir endişe kaynağı, demokratik süreçlere, hukuk düzenine ve insan haklarına karşı bir tehdittir.

Terör denince çeşitli taktikler ve yöntemlerle ortaya çıkmış çok farklı türlerini görürüz, bunların toplum bazlı olanlarını saymak gerekirse;Uluslararası Terörizm: Farklı ülkeler arasında faaliyet gösteren terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırıları ifade eder. Örneğin, El Kaide veya IŞİD gibi örgütler uluslararası terörizm örnekleridir.

İdeolojik Terörizm: Belirli bir ideolojiyi benimsemiş gruplar tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini içerir. Örneğin, aşırı sağcı veya aşırı solcu gruplar ideolojik terörizme örnek olabilir.

Dini Terörizm: Din temelli motivasyonlarla gerçekleştirilen terör eylemlerini ifade eder. Örneğin, radikal dinci gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılar dini terörizmi temsil eder.

Devlet Terörizmi: Bir devletin, kendi vatandaşlarına veya başka ülkelerdeki hedeflere yönelik olarak gerçekleştirdiği terör eylemlerini kapsar. Bu tür eylemler genellikle politik veya askeri amaçlar için kullanılır.

Biyolojik ve Kimyasal Terörizm: Biyolojik veya kimyasal silahların kullanılmasıyla gerçekleştirilen terör eylemlerini ifade eder. Bu tür saldırılarda biyolojik ajanlar veya kimyasal maddeler kullanılarak geniş çaplı zarar amaçlanır.Teknolojik Terörizm: Bilgisayar korsanlığı veya siber saldırılar gibi modern teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen terör eylemlerini içerir.

Ekonomik Terörizm: Genellikle belirli bir ülke, hükümet veya kuruluşa yönelik olarak ekonomik yaptırımlar veya saldırılar yoluyla yapılan bir tür baskıyı ifade eder. Bir ülkeye uygulanan ağır ekonomik yaptırımlar veya finansal kuruluşlara yapılan saldırılar, ekonomik terörizmin birer örneği olabilir. Bu tür eylemler, hedeflenen ülkede ekonomik çalkantılara, para biriminin değer kaybetmesine veya finansal sistemin zayıflamasına neden olarak istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Yerel düzeyde ise güçlü şirketler ve güçlü patronlar ekonomik güçlerini silah olarak kullanıp baskı yaratıyor ve istediklerini elde ediyorlar.

İNSANIN İNSANA YAPTIĞI

Medya Terörizmi: Medya araçlarının, haber veya bilgi sunma süreçlerinde etik dışı, manipülatif veya korku yaratıcı yöntemler kullanılması durumudur. Aşağıdaki şekillerde çalışır

Manipülatif Haber Başlıkları: Haber başlıklarının gerçekleri çarpıtarak veya olayları abartarak korku yaratıcı bir etki bırakmaya yönelik kullanılması.

Seçici Haber Sunumu: Belirli bir olayı veya konuyu seçici bir şekilde sunarak, izleyici veya okuyucuların algısını yönlendirmeye çalışma.

Korku Propagandası: Haberlerde korkutucu senaryolar oluşturarak toplumu endişelendirmeye veya belirli bir yöne yönlendirmeye çalışma.

Haberin Çarpıtılması: Gerçekleri yanıltıcı bir şekilde sunma veya önemli ayrıntıları atlayarak haberin çarpıtılması. Gerçekler yerine insanlara pembe tablolar sunulması.Hukuk Terörizmi: Genellikle hukuki süreçlerin kötüye kullanılması veya hukukun adalet ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak değil, aksine toplumu etkileme veya baskı altına alma amacıyla kullanılması durumunu ifade edebilir. Hukuki süreçlerin, masum bireylere karşı haksız ve keyfi bir şekilde kullanılması. Hukuki prosedürlerin siyasi amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesi veya belirli bir grubu sindirme amacıyla kullanılması. Hukuki kuralların veya süreçlerin, belirli bir sonuca ulaşmak amacıyla manipüle edilmesi. Hukuki sistemin, adalet prensiplerine uygun olmayacak şekilde işlemesi veya belirli bir grup veya birey lehine ayrımcılık yapılması. Gazetecelilerin yaptıkları haberler yüzünden tutuklanması, hakim ve savcıların tam bağımsız olamaması.

Bu tür durumlar, hukukun amacından saparak adaletin sağlanmasına değil, toplumu baskı altına alma, belirli bir gruba zarar verme veya siyasi hedeflere ulaşma amacını taşıyan kötü niyetli kullanımları ifade eder.

Sağlık Terörizmi: Sağlık hizmetlerinin kötüye kullanılması, sağlık sisteminin manipülasyonu veya sağlık alanında yaşanan korkutucu, zarar verici durumlar;

Sağlık Hizmetlerinin Siyasi Amaçlarla Kullanılması: Sağlık hizmetleri veya tıbbi kaynaklar, belirli bir siyasi ajanda veya ideoloji doğrultusunda kullanılabilir. Sağlık sistemi ve kaynaklarının adaletsiz kullanımı. İlaçların keyfi olarak SGK kapsamına alınıp alınmaması.

Sağlık Bilgilerinin Manipülasyonu: Sağlık verilerinin yanıltıcı bir şekilde sunulması veya gizlenmesi yoluyla, toplumun yanlış bilgilendirilmesi.

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Tehditler: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet veya tehditlerin kullanılması, bu kişilerin sonunda mesleği bırakmasına veya yer değiştirmesine sebep olur.

Salgınları Kötüye Kullanma: Salgın durumlarında, bu durumu manipüle ederek toplumu korkutma veya baskı altına alma girişimleri. Üç yıl önce başlayan Dünya çapında ne olduğunu tam bilmediğimiz bir salgın yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu süreçte en çok aşıların güvenilirliği dejenere edildi diğer aşıların da rutini bozuldu.

ALGI

Mafya, Kartel, Şebeke, Maganda Terörizmi: Devletin, hukukun ve adaletin gücü düşerse yerini illegal oluşumlar alacaktır. Herkes adaleti kendi yöntemleri ile elde etmeye çalışacak, uyuşturucu tacirlerine yeni pazarlar çıkacak ama buradan da sadece bazıları para basacak sıradan insanlar kaybedecektir.

Trafik Terörizmi: Ülkemizde en çok görünen bu terör türünden bahsetmeden olmazdı. Trafikteki tehlikeli sürüş davranışları, kural ihlalleri veya kasıtlı olarak başkalarına zarar verme amacıyla yapılan eylemler;

Agresif Sürüş: Diğer sürücülere bilinçli bir şekilde saldırgan veya tehlikeli bir şekilde yaklaşma. Hız, yön ve park etme kurallarına uymama.

Kamyon veya Araçla Saldırı: Bir aracı, kamyonu veya diğer büyük bir taşıtı kasıtlı olarak kontrolsüz bir şekilde başkalarına doğru sürme girişimleri.

Yol Kesme veya Engelleme: Diğer sürücülerin geçişini engelleme veya onları zor duruma düşürecek şekilde yola engel koyma. Ters yöne girme ve her türlü konvoy bu sınıfa girer.

Trafik Işıkları İhlali: En ölümcül kazalar genelde kırmızı ışıkta geçme, hatalı sollama ve diğer trafik kurallarını bilinçli bir şekilde ihlal etme.

Sosyal Medya Terörizmi: Yaşadığımız yüzyılın sinsi fakat en manipülatif terörü olarak sosyal medya mecralarını sayabiliriz. Dezenformasyon ve algı oyunları o kadar çok kişiye ve o kadar hızlı yayılıyor ki hiç bir önlem buna mani olamıyor.

DEZENFORMASYON

Her terör eyleminin farklı bir bağlamı ve motivasyonu olduğundan terörizm türleri çok geniş bir yelpazede bulunur ve saymakla da bitmez. Yukarıda saydığım türlerin hangilerini yaşıyor, bilerek veya bilmeyerek hangilerini yaşattığımıza siz karar verin. Aslında hepimiz terörizmin etkisi altına ve onunla harp halindeyiz, kimimiz kaza kurşunu ile ölüyor, kimiz trafik kazasında, kimimiz intiharın eşiğinde, kimimiz ekonomik olarak zaten ölmüş, kimimiz de sinir stres ile yaşamaya çalışıyoruz. Şöyle oturup geçmişten geleceğe geniş açıdan bakıldığında ne şekilde ve sebeple olursa olsun, ister bir bomba, ister bir hastalık aslında hepimiz terör mağduru olarak göçüyoruz bu yalan Dünyadan.

GOOGLE

+ There are no comments

Add yours