MÜLK

Mülk kelimesinin sözlükte üç anlamı var; isim olarak ev, dükkan, arazi gibi taşınmaz mal, eskidilde; Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke, son anlamı ise; vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı. Günümüzdeki anlamı mal mülk ikilemi ile beraber kullanılan taşınmaz diye de çevrilebilir.

VATANDAŞLIK

“Adalet mülkün temelidir” ifadesini özellikle duyduğumuz ya da okuduğumuz zaman ilk anda anlaşılmıyor gibi geliyor ama eskidilde düşününce ki Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kurulduğu zamanlarda kullanılan dil eski dil olduğuna göre günümüz karşılığı “Ülkenin temeli adalettir.” Ülke dediğimiz sınırları belli, anayasası, vatandaşları ve ilkeleriyle birlikte yaşanılan bir bütün aslında. Ülkenin kuşkusuz en önemli parçası vatandaşları ve onları bir arada tutan ülkü, eşitlik, adalet.

İnsan hakları evrensel beyannamesi 23. Maddesi: “1. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.
3. Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye hakkı vardır; bu, gerekirse, başka toplumsal korunma yollarıyla desteklenmelidir.
4. Herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.” Der. Kısaca her insanın; asgari onurlu bir yaşam için işsizlik sigortası da asgari ücret de eşit ücret de evrensel hakkıdır.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Bu bildirgeyi hangi devletler kabul etti, ya da kabul etse de etmese de her insanın evrensel asgari hakkı bunlar ise; bizi en azından bu ilkeler çerçevesinde yaşatabilecek bir devlete sahip olmamız gerekmez mi? Üstelik bu bildirge herhangi bir din, dil, renk, cinsiyet, ırk ve sosyal statü sahipliğine de bakmıyor. Teorik olarak Dünya’nın neresinde gözünü açtı isen orada geçerli(!).

Mülk eğer mal ise ki günümüz yeni dil kullanımında bu manaya geliyor, yine aynı bildirge ile Dünya’nın her yerinde sahip olma hakkınız var(!) . Ayrıca isterseniz başka bir ülkeye sığınma hakkınız da var(!). Aslında insan olarak asgari yaşam standartlarında yaşama hakkımız var. Kağıt üstünde hepsi güzel de yaşanılan Dünya’ya bakınca; bildirgede yazan cinsiyetler, dinler, renkler ve ırklar arasında doğudan batıya güneyden kuzeye uçurumlar var. Kiminin asgari ücreti diğeri için komik iken kimisi de asgari ücreti ile ülkeler arası tatile bile gidebiliyor. Coğrafya kader olabilir ama bildirge tüm insanlar içindir. Hangi gelir gurubunda olursa olsun adam gibi yaşamak için ya mal mülk gerekmemeli ya da illa gerekecek ise asgari ölçülerde barınma hakkı tüm insanların boynunun borcudur.

GOOGLE

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir