Gün: 3 Mart 2023

LİFLİ POLİMER

Sismik izolasyon için raylı sistem diyerek paylaşım yapılan bir yerde lifli polimer için bir şeyler yazmak şart oldu. Çünkü lifli polimer Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği içersinde bulunan ve özellikle duvarlar…