EŞİTLİK

3 min read

Eşitlik kavramına fen bilimleri ve matematik açısından bakmadığınız sürece hiç bir şey birbirine eşit olmayacaktır. Eşitlik fiziksel olarak doğada mümkün kılınmamış ise bunun bir sebebi var ama biz insanlar için eşitlik her ferdin her cinsin ve her zihnin yasalar karşısında insanlar karşısında tamamen ve istisnasız olarak uygulanmak zorundadır.

Çift

Dünya’daki canlılar içerisinde eşitliği diğer varlıklar aleyhine bozan biz insanlar arasında ciddi bir hüküm ve zenginlik savaşı en başından beri artarak ve acımasızca devam ediyor. Bu düzenin böyle olmasına  fizik olarak daha güçlü olan erkekler sebep olmuş ve aynı cinsler karşı cinsi de kendilerinin hizmetkarı sanmışlar. Belki de sanmamışlar öyle istemişler ve hala da öyle olsun istiyorlar. Oysa doğanın kendini yenileyebilmesi ve devranın dönebilmesi için olmazsa olmaz dişili erkekli yaradılış düzeninde biri olmazsa diğerinin de var olamayacağının hepimiz biliyoruz.

KADIN ♁

Kim söylemiş ise çok güzel ifade etmiş ama içindeki felsefeyi anlayamış insanlar için ben burada bir kere daha söyleyeyeim; “kefenin cebi yok” tüm Dünya bunun ne manaya geldiğini gerçekten idrak etse savaşlar, kavgalar, kölelik ve eşitlik ile bunların altındaki diğer tüm meseleler de ortadan kalkacaktır. Dünyadaki varlıkların paylaşımı ve fikir savaşları, güçlü olmayı gerektirdiğinden bu yarış yüzünden insanlıktan çıkıyoruz. Dünyadaki fakirleri doyurmanın yolu zenginleri doyurmaktır.

Doyumsuzlar

Durum o kadar vahimdir ki, ekomik olarak en zenginlerin sayısı toplam nufusun %1 olup geri kalanının toplam varlığı %1 in varlığının altında kalmaktadır. Dini açıdan da değişen birşey olmamış onlar da gösteriş yarışı içerisine girmişler insanlar arası eşitliği sağlayamışlardır. Bu durumun en çarpıcı resmi şudur ki dini liderlerden papanın kendisi altın tahtında otururken fakirler için Allah’a dua etmesidir.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Bu gidişle Dünya eşitliği kendisi sağlayacaktır, zengin ya da fakir tüm insanlar aynı havayı soluyup aynı suyu içiyoruz, istediğimiz kadar külçe altına sahip olsanız da onu tüketecek bir karşılık bulamadığınızda ve değeri sıfıra indiğinde hepimiz için eşit olan tek şey hayatta kalabilmek olacak. Bizler doğduğumuzda da  öldüğümüzde de üzerimizde bir şey olmayacak. Çıplak geldik çıplak gideceğiz. O yüzden bu yalan Dünya için yalan olan her şey için bu kavga neden?

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

+ There are no comments

Add yours