TEVELLÜTTEN TEKAÜLE

2 min read

Doğduktan sonra mama için,

Bir yaşında yürümek için,

İki yaşında emzik için,

Üç yaşında koşmak için,

Dört yaşında oyuncak için,

Beş yaşında ana okuluna,

Altı yaşında ilkokula,

Yedi yaşında harfler için,

Sekiz yaşında çarpım tablosu,

Dokuz yaşında sosyal bilgiler,

On yaşında mahallede,

Onbir yaşında ortaokula,

Oniki yaşında fizik kimya,

Onüç yaşında arkadaşlar ile

Ondört yaşında sokak basketbolu,

Onbeş yaşında karşı cins,

Onaltı yaşında üniversiteye hazırlık,

Onyedi yaşında dersane,

Onsekiz yaşında üniversite, İngilizce,

Ondokuz yaşında calculus,

Yirmidört yaşında kadar mühendislik,

Yirmibeş yaşında askerlik,

Yirmialtı yaşında iş peşinde,

Otuz yaşında kadar o şantiye bu şantiye,

Otuzbir yaşında hayat arkadaşım,

Otuziki, otuzüç iş güç, iş güç,

Otuzüç yaşında belediye,

Otuzüç yaşından elliküsür yaşına kadar sabah iş akşam ev, belediye, yönetmelik, kanun, harç, ücret, proje, ruhsat, dilekçe, üst yazı…

Koşmak, çabalamak, gitmek, gelmek, çalışmak ta çalışmak…

Peki ya ne zaman yaşayacağız biz bu hayatı.

Öyle yada böyle emeklilik gelir kapıya, o kadar geçen zamana mı yanarsın, yaş aldığına mı.

Doğru zamanda doğru yerde olabilirse insan, belkide emeklilik ile başlar yaşamak dediğimiz farkında varmak hayata… aymak da aymak…

İNSANIN İNSANA YAPTIĞI

+ There are no comments

Add yours