BM

3 min read

BM diye yazılır Birleşmiş Milletler diye okunur. Kelime anlamına bakarsanız bir birleşme durumu söz konusu ama hem BM üyesi hem de o kadar ayrı ve birleşmemiş ulus var ki Dünya’da, insan bu örgüt ne işe yarıyor diye düşünmeden edemiyor.

dünya

DÜNYA

Neden BM

Birleşmiş Milletler Türkiye sayfasında sürdürülebilir kalkınma amaçları aşağıdaki gibi sıralanmış;

1 Yoksulluğa son

2 Açlığa son

3 Sağlık ve kaliteli yaşam

4 Nitelikli eğitim

5 Toplumsal cinsiyet eşitliği

6 Temiz su ve sanitasyon

7 Erişilebilir ve temiz enerji

8 İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

9 Sanayi, yenilikçilik ve altyapı

10 Eşitsizliklerin azaltılması

11 Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar

12 Sorunlu üretim ve tüketim

13 İklim eylemi

14 Sudaki yaşam

15 Karasal yaşam

16 Barış, Adalet ve güçlü kurumlar

17 Amaçlar için ortaklıklar.

dünya

Bu onyedi madde aslında sadece ülkemiz değil tüm ülkeler için de geçerli ve gerekli bir süreç. Nasıl ki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi diye bir şey var. Dünya Hakları Evrensel Beyannamesi diye bir şey de olmalı diye düşünüyorum. BM sadece insan odaklı değil, uzaydaki bize en uygun evimiz olan Dünya’nın da önemli sorunlarına el atmalıdır.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

Dünya Askeri

Birleşmiş Milletler’in bildiğim kadarıyla sadece barış gücü şeklinde bir oluşumu var. Doğrudan müdahale edecek bir gücü bulunmuyor. Daimi üyelerin yanında diğer etkin üyeler de var ve etkili olan üyeler dönüşümlü olarak bu listeye girebiliyor. Çeşitli anlaşmazlıklara karşı kararlar alınıyor. Mesela Irak’ın Kuveyt’i ilhak etmesine karşı neredeyse tüm üyelerin evet oyu ile müdahale kararı almıştı. Ancak hangi ülkenin nasıl ve ne kadar katkı vereceğine dair bir karar verme durumu da olamıyor.

Sözün kısası Birleşmiş Milletler aldığı kararlar ile yeterince etkili ve güçlü bir yapıda değil. Özellikle güçlü devletler isterlerse kararları takmaya biliyorlar. Daimi 7 üyenin ortak fikir birliği içerisinde almadığı kararlar zaten etkisiz ve havada kalıyor. Bu böyle giderse günün sonunda ortak mülkümüz olan Dünya hakkında hepimizi ilgilendiren asgari kararlar bile alınamayacak.

Her ne olursa olsun, evrende Dünya’mızı temsil edecek ve hepimizin ortak karar vereceği bir yönetim bir gün olacak ama bunun BM olacağından emin değilim.

birleşmiş milletler

un

+ There are no comments

Add yours