LOZAN

2 min read

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemi ile 1. Dünya Savaşı’nın aynı zamana denk gelmesi ve Anadolu’nun bile parça parça edilerek neredeyse yok olma eşiğine gelen Türk insanının, küllerinden yeniden doğması ile sonuçlanan var olma savaşının zafer ile sonuçlandığının tüm Dünya’ca kabul edilmesidir Lozan Anlaşması.

ULUSAL EGEMENLİK

Egemenlik

Üstelik bu sadece bir savaş değil aynı zamanda monarşik yönetimden demokratik yönetime geçmekle birlikte ülkenin kabuk değiştirmesidir. Egemenliğin bir zümreden alınıp milletin kendisine verildiği daha savaş bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak herkese gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı bile Lozan’dan sonra yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında mağlup emperyalist devletlerin, TBMM heyetini barış masasında muhatap olarak kabul etmesi bile zaferin büyüklüğünü anlatmaya yeter.

1. Dünya Savaşı’nın sonunda 1918 Ocak ayında ABD başkanı Woodrow Wilson‘ın açıkladığı “galip devletlerin mağlup devletlerden toprak talep etmeyeceklerine dair ilkeleri” Osmanlı için yok sayılmış, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalar ile toprak paylaşımları yapılmıştır. 1. Dünya Savaşı’nın mağlup devletleri sınırlarını koruyarak teker teker barış anlaşmalarını imzalarlar iken, biz ancak kendi kurtuluş savaşımızı yapmak zorunda kalarak Lozan ile bunu sağlayacaktık.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Masabaşı

Lozan sadece yeni bir Cumhuriyet’in kuruluşu değil aynı zamanda Osmanlı’dan kalan sorunların da masaya yatırıldığı bir çarpışma niteliğindedir. Öyle ki görüşmeler karşılıklı restleşmeler ile bir ara durmuş yeniden savaş teyakkuzuna geçilmiştir. Ama Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının özgürlük uğruna herşeyi millet ile birlikte göğüslemeleri sayesinde yeniden uzlaşma sağlanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır.

Atatürk

Lozan ile başlayan uluslararası anlaşmalar, kuruluşlar, organizasyonlar ile Dünya’nın saygın devletlerinden biri olmayı başarmış; ordusuyla, askeriyle ve insanıyla bir bütün olan ülkemize sahip çıkmak hepimizin görevi ve onurudur.

2Comments

Add yours
  1. 1
    Aysel Akpala

    Gecmişinden ders almayan milletin bir geleceği olamaz, Avrupanın tarihi ile var olmuş bir dünyada uyanık olmak zorundayız. Teşekkür ederiz Ahmet Fazıl Güneş

+ Leave a Comment