İNANÇ

3 min read

Hepimiz biliyoruz ki bu dünyaya nasıl geldi isek, bir şekilde de gideceğiz. İster inanın ister inanmayın ama böyle bir gerçek var. Sadece kendimize değil bizim dışımızdaki çevremize, Dünya’ya ve uzaya baktığımızda da bu yaşam döngüsünde yalnız olmadığımız çok açık.

Akıl Yok Hayat Yok İnanç Yok

Bir kere inanmak için önce akla ihtiyacımız var. Akıl konusunda sıkıntı yaşayan, zihni bulanan, şuurunu kaybedenlerden hiç birimiz nasıl bir şey beklemiyor ve hasta olarak kabul ediyorsak, aynı muafiyet inanç durumunda da mevcut. Bu yüzden akletmeden inanmak, hem doğal değil, hem doğru değil, hem de dinî değil. İnananların hepsi bir gün hesaba çekileceğini düşünür ama bunun tek muhatabının kendisi olacağını, onun, bunun, şunun kısaca kimsenin yanında olmayacağını görmezden gelir.

believe

İnanmak için bir grubun, bir kişinin, bir zümrenin, bir tarikatın ya da herhangi bir şeyin peşinden gitmek aklı ipotek etmektir. Böyle davranarak olsa olsa sadece Dünya için karar vermiş olursunuz. Dünya sonrasında olacaklara karşı ancak kendi bilincimiz ile ayakta durabiliriz. Zaten atalarımız çok güzel özetlemiş tek cümle ile ” Her koyun kendi bacağından asılır.”

Hesap Sahibi

İnsanoğlu varoluşundan beri nereden geldik nereye gidiyoruz sorusuna cevap aramış ve hep yukarıya bakmıştır. İnsanların kategorize ettiği ve ortak kabul gördüğü semavi dinlerde her topluluk için bir elçi seçildiğine inanılır ama elçilerin hepsinin asıl görevinin varoluştaki tek yaratıcıyı insanlara anlatmak olduğu görmezden gelinir. Tek yaratıcı olduğuna hepsi inanır da sırf farklı elçilere inandıklarından nasıl olurda birbirlerine düşman olurlar bunu da düşünmezler. Size de garip gelmiyor mu inananların sadece ve sadece yaratıcıya karşı sorumlu olduğunu hiç hesaba katmaması.

believe

İnsanlar fikri hür vicdanı hür olarak kendi akılları ile inanmadıklarında, peşinden gittiklerinin sonuçları, doğru ya da yanlış tamamen kendi iradesi dışındadır, tıpkı birer köle gibi, bırakın Dünya sonrasını, Dünya için bile yaşanmaz hale getirilmiştir. Birileri hangi din ve inanç adına olursa olsun zorla bir şeyler yapıyor ve yaptırıyorsa bilin ki Dünya işleri içindir. 15 Temmuz’dan çıkarılması gereken asıl mesele esas olarak budur. Senin inancın sana benim inancım bana ise diğerleri neden var?

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

inanç

+ There are no comments

Add yours