Kakava, Türkiye’nin Trakya bölgesinde ve özellikle Edirne’de kutlanan geleneksel bir Roman bayramıdır. Her yıl Mayıs ayında baharın gelişini ve doğanın yeniden canlanışını kutlamak amacıyla düzenlenir. Bu bayram, Hıdrellez ile aynı döneme denk gelir ve birçok ritüel ve etkinlikle kutlanır. Ateş yakma, dans etme, şarkılar söyleme ve dilek tutma gibi geleneksel uygulamalar bu kutlamaların önemli bir parçasıdır. Kakava, Roman kültürünün canlı bir ifadesi olarak da bilinir ve bu kültürün renkli ve neşeli yanlarını yansıtır.

Kırklareli de yıllardır Kakava Şenliklerini yapan ve ünlü sanatçıların da katılımı ile büyük açık hava konserlerini organize etmektedir. Bu sene 23 24 25 Mayıs tarihlerinde Kırklareli Uluslararası Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali adı altında yapılıyor. Trakya bölgesinin Anadolu ile en büyük farklarından biri buralarda Roman vatandaşların daha yerleşik olarak bulunmasıdır.

ROMANLAR

Bilindiği üzere Romanlar Hindistan’ın kuzeybatısından göç eden ve günümüzde dünyanın birçok bölgesinde yaşayan, genellikle göçebe bir yaşam tarzıyla tanınan bir etnik gruptur. Tarihleri ve kültürleri zengin ve çeşitlidir, ancak ortak bazı özellikler ve kültürel unsurlar da bulunmaktadır. Romanların göçebe yaşam tarzı, birçok kültürü ve dili etkileyerek çeşitli bölgelerde farklı alt grupların oluşmasına neden olmuştur.Roman müziği ve dansı, enerjik ve ritmik yapısıyla tanınır. Flamenco, Balkan müziği ve çingene cazı gibi birçok müzik türü Roman kültüründen etkilenmiştir. Romanlar, el sanatları, metal işçiliği, sepet örme ve ahşap oymacılığı gibi çeşitli el sanatlarında ustadırlar. Geleneksel olarak göçebe olan Romanlar, modern zamanlarda daha çok yerleşik hayata geçmiş olsalar da, göçebe yaşamın izlerini kültürlerinde taşırlar. Şehirleşme olguları, tek katlı derme çatma yapılarda, hijyene takılmayan kavga, gürültü ve kaos merkezindedir.

Romanlar, tarih boyunca ve günümüzde sık sık ayrımcılığa ve önyargılara maruz kalmışlardır. Bu durum, sosyal, ekonomik ve eğitimsel fırsatlarda eşitsizliklere yol açmıştır. Birçok Roman topluluğu, yaşadıkları ülkelerde entegrasyon sorunlarıyla karşı karşıya kalmış ve bu durum, onların toplumda marjinalleşmesine neden olmuştur. Romanlar, zengin kültürel mirasları ve dinamik yaşam tarzlarıyla dünya kültürünün önemli bir parçasıdır. Hem kültürel çeşitlilikleri hem de karşılaştıkları zorluklar, onların tarihini ve bugününü anlamak için önemli unsurlardır.

HIDIRELLEZ

Belki de baharın gelişi, Hıdırellez ile birlikte festival havasında, sergiler, oyunlar, yerel yemekler, yerel müzikler yabancı dans toplulukları gibi kültür etkinliğine dönüşmüş olması toplumsal bir ihtiyacı karşılamaktadır. Tüm Dünya insanları da farklı isimlerle farklı kültürlerle de olsa doğanın uyanışını kutlamakta bu yeniden oluşumun kendilerine uğur ve esenlik getirmesini dilekler ile tüm evrene göndermektedir. Ama benim gördüğüm Kakava Festivali gibi şehir tarafından benimsenen, önem verilen ve yüksek katılımlı başka bir benzerinin olmadığıdır.

http://www.google.com