KADIN & ŞİDDET

3 min read

Kadın & şiddet ikilemi cinsiyet temelli şiddetin bir türüdür ve kadınları hedef alan fiziksel, duygusal, cinsel veya ekonomik şiddeti içerebilir. Bu tür şiddet, dünya genelinde ciddi bir sorundur ve insan haklarına, eşitliğe ve toplumsal adalet ilkesine aykırıdır. Kadına karşı şiddetin birçok formu vardır, örnek olarak aile içi şiddet, tecavüz, zorla evlilik, cinsel taciz, sözlü kötüye kullanım, ekonomik istismar ve dini istismar sayılabilir.Kadın & şiddet  mücadele, uluslararası toplumun ve birçok ülkenin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Birçok devlet, sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, kadına karşı şiddeti önlemek, kurbanlara yardım etmek ve şiddeti sona erdirmek için çeşitli yasal, eğitim, farkındalık ve destek programları oluşturmuşlardır. Bu sorunun çözümü için toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, bilinçlendirme ve yasal reformlar gibi çok yönlü yaklaşımlar gerekmektedir. Ama bu kadar çok istenmesine rağmen bir türlü önüne geçilememesi çok düşündürücü.

Kadına karşı yapılanlar sadece az gelişmişlik ile ilgili değil. Çok gelişmiş diye saydığımız toplumlarda da farklı istismar seçenekleri mevcut. Cinsel meta olarak kullanılması da özellikle gelişmiş ülkelerde görülüyor. Erkeklerin fizik olarak kadınlardan kuvvetli olması da bu yanılgının en büyük sebeplerinden biri. Oysa doğa dengeler üzerine kurulmuş çiftlerle yaratılmış, biri olmaz ise diğerinin de tek başına bir anlamı kalmıyor.

KADIN ♁

Kadına karşı şiddetin önlenmesi için toplumsal, hukuksal ve bireysel düzeyde aşağıdaki bir dizi adım atılabilir.

Neler Yapılabilir

Eğitim: Toplumun her kesiminde cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına dair eğitim programları düzenlemek önemlidir. Eğitim, toplumsal bilinçlenmeyi artırabilir ve cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele konusunda farkındalık yaratabilir.
Hukuki Reformlar: Kadına karşı şiddetle mücadelede etkili hukuki mekanizmaların oluşturulması ve şiddetle suçluların cezalandırılması önemlidir. Ceza kanunları ve koruma emirleri gibi hukuki araçlar, kadınları şiddetten korumak için kullanılabilir.
Destek Hizmetleri: Şiddet mağdurlarına yönelik destek hizmetleri, kadınların güvende hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu hizmetler psikolojik destek, barınma, hukuki yardım gibi konuları kapsayabilir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Toplumsal cinsiyet eşitliği için çaba göstermek, kadına karşı şiddeti azaltmada önemlidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini eleştiren ve değişiklikleri teşvik eden kampanyalar ve programlar oluşturulabilir.
Erkek Katılımı: Erkeklerin de kadına karşı şiddetle mücadelede aktif rol alması önemlidir. Pozitif erkeklik modelleri ve eğitim programları erkeklerin şiddet karşıtı davranışlar geliştirmelerine yardımcı olabilir.
Medya ve Kamuoyu: Medya, şiddeti normalleştirmemeli ve şiddet haberleriyle ilgili sorumlu bir şekilde davranmalıdır. Kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki olumsuz algıları değiştirmeye yardımcı olabilir.

AHLÂK

Kadına karşı şiddeti önlemek, çok yönlü bir yaklaşım gerektirir ve uzun vadeli bir süreçtir. Toplumun her kesimi, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler bu çaba içinde önemli bir rol oynayabilirler. Feminizm hareketi sadece buna mani olmak için bile desteklenebilir. Kadın erkek demeden eşit haklarla yaşamak insanlığın diğer eşitsizliklerinin de sonunu getirecektir.

GOOGLE

+ There are no comments

Add yours