PDF

4 min read

PDF, “Portable Document Format” kısaltmasıdır ve taşınabilir belge formatı anlamına gelir.  Bu format; metin, grafik, resimler ve diğer medya öğelerini içeren elektronik belgeleri saklamak ve paylaşmak için kullanılan bir dosya formatıdır. PDF’ler, belgenin orijinal biçimini ve düzenini koruyarak farklı bilgisayarlar ve işletim sistemleri arasında tutarlı bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Günümüzün dijital bilgi belge aracı haline gelmiştir.

PDF dosyaları genellikle yazdırılabilir ve kopyalanabilir, ancak düzenlenemez, bu nedenle belge güvenliği açısından da kullanışlıdır. Özellikle sağ tık ile kopyalama özelliği de kapatılır ise uygunsuz kullanımların da önüne geçilebilir. Bu gitmeyin en ünlü ve bilindik firması Adobe Acrobat olup, diğer yazılımlarla da PDF dosyaları oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

pdf

Güvenlik

Özellikle kanun mevzuat genelge gibi yazıldığı haliyle korunması ve kullanılması gereken durumlarda PDF formatı oldukça kullanışlı ve yangın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizin bu konudaki ana kaynağı olan mevzuat.gov.tr isimli internet sayfasında bütün mevzuatı indirmek istediğimiz zaman size PDF formatıyla tanıştırıyor.Bu format yazının satırlarında, görünümünde, basit fare ya da klavye düğmeleriyle bozulabilmesini ve deformasyonunu önlediğinden oldukça kullanışlı ayrıca yazı üzerine çeşitli belirteçler renklendirmeler ve kolaylıkla arama yapabilmekte günümüz açısından oldukça kıymetli.

AR-GE

Benim bu konudaki diğer beklentim özellikle edebiyat konusunda üretilen kitapların şiirlerin ya da benzer ürünlerin baskılarının yanında bir şekilde PDF formatlarının da kullanacağı iletilmesi günümüz şartlarında mecburiyet gibi görünüyor. Bir nevi dijital kitapçılık döneminin çoktan başlaması ile gerekirdi. Her ne kadar okuma modülleri ve okuma ipad’leri olarak çeşitli ürünler olsa da o ürünlerin farklı formatlarda olması ve sadece o yazılımlarla çalışması konuyu dar bir alanda sıkıştırıp duruyor. Oysa PDF formatı veya farklı bir isim dahi olsa bütün sistemin kullanacağı bu düzen hem mobil hem internet hem de resmi kullanımlarda bir standart getirecek yeni bir dijital dünyanın formülü olacaktır.

pdf

TELEGRAM

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki belli bazı resmi işlemlerde örneğin protokollerde kontratlarda yazışmalarda tebligatlarda buna benzer işlemlerin birçoğunda hazırlanan yazılı metinlerin PDF veya muadili başka bir yazılımla uluslararası sabitlenmesi aynı zamanda bunların tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gerektiğinde mahkemelerde gerektiğinde cep telefonlarında gerektiğinde her türlü dijital mercide de rahatlıkla erişim, kontrol, arama ve güvenlirliğin sağlaması bakımından insanlık için büyük bir adım olacaktır.

DEZENFORMASYON

Dijital Çağ

Dijital imza, dijital çağın bir gereksinimi yeni bir dönemin göstergesidir. Bütün insanların bir şekilde dijital imza dijital evrak dijital arşiv ve dijital bilgilendirme hakları sağlanıp gereksiz kağıt israfı, zaman kaybı ve buna paralel diğer tüketimlerin de önüne geçecektir. Anlık kullanım bakımından PDF bu büyük düzenin kurulmasında önde gelen format gibi görünmektedir ama bu örnekten yola çıkarak bütün dünyanın kabul edebileceği bütün gereksinimleri karşılayan, daha az yer kaplayan ve daha çok kullanışlı bir formatta üretilmelidir.

GOOGLE

pdf

 

+ There are no comments

Add yours