imar mevzuatı

YAPI RUHSATINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Projeye Başlamadan Önce

İstanbul İmar Yönetmeliğine göre yapılmak istenilen bir mimari projede dikkat edilecek bazı noktalar var. Yapı ruhsatında ilk olarak olmazsa olmaz evraklar, yönetmekler, kanunlar, standartlar, tebliğler, kanunlar ve idarenin plan notları işinizin seyrine önemli etkileri olacak unsurlar…

Öncelikle evrak bazında olmazsa olmazlar;

1. Resmi İmar Durumu

2. Resmi Kot Kesit Rölevesi

3. Resmi İnşaat İstikamet Rölevesi

ilginizi çekebilir;

MEVZUAT NOTLARINDAN…

Genel olarak İmar Durumu ile;

Ait olduğu planın tarihi ve onay tarihi,

Parselin hangi fonksiyonda yapılaşacağı,

Yapı nizamı, 

Buna bağlı olarak yaklaşma mesafeleri veya blok oturumu, 

En fazla yükseklik (yençok) veya en fazla kat adedi,

TAKS değeri,

KAKS (emsal) değeri,

Genel ve varsa fonksiyona ait özel plan notları bilgilerini edinirsiniz.

Genel olarak Kot Kesit Rölevesi ile;

Parselin bulunduğu alanın mevcut halinin arazi kotları,

Parsel yanında bulunan imar yolunun ve varsa kaldırımın kotları 

Bu kotların deniz seviyesine göre olmasına dikkat edilmelidir.

Genel olarak İnşaat İstikamet Rölevesi ile;

Parselin bulunduğu alanın koordinatları,

Parsel çizgileri

Parsel çizgilerinin koordinatlara göre hesaplanmış ölçüleri,

Yapı yaklaşma çizgileri koordinat ve ölçüleri

Veya yapı blok oturum çizgileri koordinat ve ölçüleri

İmar durumuna göre varsa terk edilecek ya da ihdas edilecek kısımlarını,

Tapu ya da kadastronun parsel üzerinde varsa şerh veya irtifak haklarını,

Bazı hallerde daha önce sokak teşekkülüne göre yapılabilecek çıkma ölçülerini

 

Bu evrakların edinilmesi halinde bir proje oluşturabilmek için temel bilgileri almış olabilirsiniz ama dikkat etmeniz ve uymanız gereken mevzuatı yapı ruhsatından önce aşağıda sıralamamız gerekirse;

İmar Kanunu

Kat Mülkiyeti kanunu

Engelliler Hakkında Kanun

Kıyı Kanunu

İstanbul İmar Yönetmeliği

İstanbul Otopark Yönetmeliği

Sığınak Yönetmeliği

Numarataj Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

ÇED Yönetmeliği

Enerji Performansı Yönetmeliği

Asansör Yönetmeliği

Su Yalıtımı Yönetmeliği

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği

TS 9111

TS 500

TS 825

TS 81-70 

TS 8237

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki; yapılacak binanın fonksiyonuna ve bulunduğu alana göre Turizm, sağlık, eğitim gibi özel durumlar için ayrı yönetmelikler, koruma alanında kalıyor ise başka diğer kanun ve yönetmelikler de mevcuttur. Yapı ruhsatında sıkıntı yaşamamak için Yukarıda yazılan mevzuat dışında atladıklarım da çıkarsa şaşırtıcı olmaz çünkü mevzuat bir okyanus kadar derin ve büyük bir yapı olup yüzmesini bilmek gerekir..

Mevzuat için olmazsa olmaz;

http://www.mevzuat.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir