LIGHT UP THE NIGHT

Gösteriliyor: 1 - 3 of 3 Sonuçlar

MEVZUAT DEMİŞKEN

Mevzuat Denizinden Bir Damla; İmar Mevzuatı Mevzuat Adı Mevzuat No Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete No Kat Mülkiyeti Kanunu 634 2.07.1965 12038 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 644 4.07.2011 27984 M Devlet Memurları Kanunu 657 23.07.1965 12056 Gecekondu Kanunu 775 30.07.1966 12362 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 6.05.1930 1489 Belediye …

imar mevzuatı

YAPI RUHSATINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Projeye Başlamadan Önce İstanbul İmar Yönetmeliğine göre yapılmak istenilen bir mimari projede dikkat edilecek bazı noktalar var. Yapı ruhsatında ilk olarak olmazsa olmaz evraklar, yönetmekler, kanunlar, standartlar, tebliğler, kanunlar ve idarenin plan notları işinizin seyrine önemli etkileri olacak unsurlar… Öncelikle evrak bazında olmazsa olmazlar; 1. Resmi İmar Durumu 2. Resmi Kot Kesit Rölevesi 3. Resmi …

MEVZUAT NOTLARINDAN…

Hangi kanun daha kanundur? Kararnameler yönetmelikler, genelgeler, tebliğler, tüzükler ve plan notları silsilesi! 3194 kere maşallah! İmar afları ile barışmak mümkün mü? Mekânsal plan yapmak mı? E-imza kanunu ne zaman yayımlandı? Kamuda kullanılan yazılımların ağırlığı! Kamuda kullanılan programların hafifliği! MAKS’I bilenler el kaldırsın! Numarataj diye bir şey var! TSE nedir ne işe yarar? Kaç tane …