HAZIR BETON

4 min read

Hazır beton, en basit manada bir inşaat malzemesidir ve adından da anlaşılacağı gibi, inşaat sahasına taşınmadan önce belirli bir karışım oranına ve dayanıklılığa sahip olarak fabrikada hazırlanmış beton karışımıdır. Hazır beton, betonun işçilik ve zaman maliyetlerini azaltmak ve kaliteyi artırmak amacıyla her ölçekteki inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılır.Hazır beton, su, çimento, agrega (kum, çakıl vb.) ve kimyasal katkı maddelerinin önceden belirlenmiş oranlarda karıştırılmasıyla üretilir. Bu karışım, bir beton santralinde veya hazır beton tesisinde hazırlanır ve ardından beton mikserleri ile inşaat sahasına taşınır. İnşaat sahasına ulaştığında, beton hemen kullanılabilir durumdadır ve kalıplara dökülerek yapı inşaatında kullanılır. Bu büyük bir zaman kazandırdığı gibi çeşitli katkı malzemeleri ile fonksiyonel betonlar da üretilebilir.

ETRİYE

Hazır beton sınıfları, betonun dayanıklılık, mukavemet ve kullanım alanına göre sınıflandırıldığı bir sistemdir. Farklı inşaat projeleri, farklı beton sınıflarını gerektirebilir.

Beton Sınıfları

C10/15: Bu sınıf, zemin düzeltmeleri, dökme beton zeminler ve düşük mukavemet gereksinimleri olan bazı yapılar için kullanılır. Grobeton dediğimiz temelin altındaki düzeltme ve yalıtım altı için uygundur.
C20/25: Daha yüksek dayanıklılık gerektiren hafif inşaatlar, döşeme betonları ve bazı hafif zeminler için uygundur. Bir zamanlar bu beton sınıfı binalarda en çok kullanılmakta idi.
C30/37: Yüksek mukavemet ve dayanıklılık gerektiren birçok inşaat projesi için kullanılır, örneğin döşeme betonları, temel betonları ve kolonlar. Deprem bölgelerinde ve yakınlarında en az bu sınıfı kullanmak gerekir.
C40/50: Bu sınıf, ağır inşaat projeleri, köprüler, barajlar gibi büyük altyapı projeleri için yüksek mukavemet gereksinimlerini karşılamak için kullanılır. Yüksek binalar için bu ve daha üzeri sınıflar kullanılıyor.
C50/60 ve üzeri: Bu yüksek sınıf betonlar, çok yüksek mukavemet ve dayanıklılık gerektiren özel uygulamalar ve altyapı projeleri için kullanılır.Unutmayın ki beton sınıfları, ulusal standartlar ve projeye özgü gereksinimlere göre değişebilir. Bu nedenle herhangi bir inşaat projesinde hangi beton sınıfının kullanılacağı, deprem bölgelerine göre mühendislik hesaplamalarına dayalı olarak belirlenir. Hesaplama ve tasarım bir yapının sağlam olması için tek başına yeterli değildir.

ŞANTİYE ŞEFİ

Kullanılan agrega tane boyutu, çimento ve su miktarı kritik bir öneme sahiptir. Bu oranları korumak ve sertleşmiş betonun kürü tam gerektiği gibi yapılmaz ise istenilen mukavemet yakalanamaz. Bir projede; beton sınıfı, eleman ölçüleri, demir miktarı ve demir kalitesinin hepsi bir bütündür ve keyfi olarak değiştirilemez.

Yeni Fikir

Hazır beton firmaları sadece fabrika çıkışı ile değil aynı zamanda betonun sertleşmiş halinden de sorumlu olmalıdırlar. Beton mukavemeti sınıflarına göre olduğunu faturalarına yazıp beton mikserine koymaları o değerlere ulaştığımız anlamına gelmiyor. En az 28 gün sonra yapılan test; laboratuvar ortamında en uygun şartlarda saklanan betonlardan elde ediliyor. Oysa sahada kullanılan beton kesinlikle aynı değeri vermeyecektir. Bu durumda eğer bir beton firması size C30 beton ürettiğini ve sattığını iddia ediyorsa bunu sahada şansa bırakmamalı, hem nakliyesinden hem küründen hem de mukavemetinden sorumlu olmalıdır.

GOOGLE

 

+ There are no comments

Add yours