LIGHT UP THE NIGHT

Gösteriliyor: 1 - 1 of 1 Sonuçlar

KÜFÜR

“Küfür” kelimesi, genellikle hakaret içeren veya kaba olarak kabul edilen, saygısız ifadeleri tanımlar. Küfürlü konuşmalar, insanlar arasında aşağılayıcı, rahatsız edici veya saldırgan olarak algılanır ve çoğu kültürde hoş karşılanmaz. Öte yandan alışılmış ve sıradanlaşmış bazı sözler özellikle gelişmiş ülkelerin gündelik konuşmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Köken ve Tarihçe Küfür kelimesi, Arapça kökenlidir ve “küf” kökünden gelir. Aslen, …