IRK

Irk terimi genellikle biyolojik özelliklere dayalı olarak kullanılan bir terim değildir. Biyolojik olarak insanlar arasında genetik farklar olsa da, ırk kavramı genellikle sosyal, kültürel ve tarihsel faktörlere dayanır ve bilimsel … Read More