LIGHT UP THE NIGHT

Gösteriliyor: 1 - 1 of 1 Sonuçlar

SEKÜLARİZM

Sekülarizm, devletin din ve devlet işlerini birbirinden ayırması ilkesini ifade eder. Bu, bireylerin dini inançlarını özgürce yaşamalarını ve devletin tarafsız kalmasını sağlar. Din ve devlet işlerinin ayrılması, çeşitli dinlere ve inançlara sahip olan toplumların barış içinde bir arada yaşamasını kolaylaştırabilir. Sekülarizm ve laiklik genellikle birbirleriyle ilişkilendirilir, ancak farklı kavramlardır. Birisi dinin kamusal alandan tamamen dışlanması …