LIGHT UP THE NIGHT

Gösteriliyor: 1 - 1 of 1 Sonuçlar

TAKS – BLOK – KİTLE

Taban Alanı Katsayısının kısa adı TAKS olarak belirlenmiştir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Taban alanının imar parseli alanına oranını (Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır.) Taban alanı ise; Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dâhil yapıların tabii zemin veya …